ಖರೀದಿ     
Ostokset

-

leipomo +

ಬೇಕರಿ

-

viivakoodi +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

kirjakauppa +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kahvila +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

apteekki +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

kuivapesula +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

kukkakauppa +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

lahja +

ಉಡುಗೊರೆ

-

kauppatori +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

kauppahalli +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

lehtikioski +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

apteekki +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

posti +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

keramiikka +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

myynti +

ಮಾರಾಟ

-

kauppa +

ಅಂಗಡಿ

-

ostokset +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

ostoskassi +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

ostoskori +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

ostoskärry +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

ostoskierros +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
leipomo
ಬೇಕರಿ

-
viivakoodi
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
kirjakauppa
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kahvila
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
apteekki
ಔಷಧಾಗಾರ

-
kuivapesula
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
kukkakauppa
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
lahja
ಉಡುಗೊರೆ

-
kauppatori
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
kauppahalli
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
lehtikioski
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
apteekki
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
posti
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
keramiikka
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
myynti
ಮಾರಾಟ

-
kauppa
ಅಂಗಡಿ

-
ostokset
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
ostoskassi
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
ostoskori
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
ostoskärry
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
ostoskierros
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ