ಸಂಪರ್ಕ/ ಸಂವಹನ     
Communication

-

l'adresse

ವಿಳಾಸ

-

l'alphabet

ವರ್ಣಮಾಲೆ

-

le répondeur

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಂತ್ರ

-

l'antenne

ವಾರ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

l'appel

ಕರೆ

-

le cd

ಸಿಡಿ

-

la communication

ಸಂಪರ್ಕ/ ಸಂವಹನ

-

la confidentialité

ಗೌಪ್ಯತೆ

-

la connexion

ಸಂಪರ್ಕ

-

la discussion

ಚರ್ಚೆ

-

l'e-mail

ಈ-ಮೇಲ್

-

le divertissement

ವಿನೋದ

-

l'envoi exprès

ತುರ್ತುಟಪ್ಪಾಲು

-

la télécopie

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

l'industrie du film

ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ

-

la police de caractères

ಅಕ್ಷರಶೈಲಿ

-

l'accueil

ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆ

-

la salutation

ಒಸಗೆ

-

la carte de vœux

ಶುಭಹಾರೈಕೆ ಪತ್ರ

-

le casque

ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಸ್ತಂತು ಗ್ರಾಹಕ

-

l'icône

ಚಿಹ್ನೆ

-

l'information

ಮಾಹಿತಿ

-

Internet

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್

-

l'interview

ಸಂದರ್ಶನ

-

le clavier

ಕೀಲಿಕೈ ಮಣೆ

-

la lettre

ಅಕ್ಷರ

-

la lettre

ಪತ್ರ

-

le magasine

ಪತ್ರಿಕೆ

-

le média

ಮಾಧ್ಯಮ

-

le microphone

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ

-

le téléphone mobile

ಮೊಬೈಲ್

-

le modem

ಮೊಡೆಮ್

-

le moniteur

ತೆರೆ

-

le tapis de souris

ಮೌಸ್ ಪ್ಯಾಡ್

-

les nouvelles

ವಾರ್ತೆಗಳು

-

le journal

ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ

-

le bruit

ಶಬ್ದ

-

la note

ಸೂಚನೆ

-

le pense-bête

ಚೀಟಿ

-

la cabine téléphonique

ನಾಣ್ಯಚಾಲಿತ ಟೆಲಿಫೋನ್

-

la photo

ಚಿತ್ರ

-

l'album photo

ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ

-

la carte postale

ಚಿತ್ರದ ಟಪ್ಪಾಲು ಕಾಗದ

-

la boîte postale

ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la radio

ರೇಡಿಯೊ

-

l'auditeur

ಗ್ರಾಹಕ

-

la télécommande

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

le satellite

ಉಪಗ್ರಹ

-

l'écran

ತೆರೆ

-

le panneau

ಗುರುತು

-

le smartphone

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

-

le haut-parleur

ವಾಕ್ ಯಂತ್ರ

-

le timbre

ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ

-

le papier à lettres

ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ

-

l'appel téléphonique

ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ

-

la conversation téléphonique

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ

-

la caméra de télévision

ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರ

-

le texte

ಪಠ್ಯ

-

la télévision

ಟೀ ವಿ

-

la cassette vidéo

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್

-

le talkie-walkie

ವಾಕಿ ಟಾಕಿ

-

la page Web

ವೆಬ್ ಪುಟ

-

le mot

ಪದ

-
l'adresse
ವಿಳಾಸ

-
l'alphabet
ವರ್ಣಮಾಲೆ

-
le répondeur
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಂತ್ರ

-
l'antenne
ವಾರ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
l'appel
ಕರೆ

-
le cd
ಸಿಡಿ

-
la communication
ಸಂಪರ್ಕ/ ಸಂವಹನ

-
la confidentialité
ಗೌಪ್ಯತೆ

-
la connexion
ಸಂಪರ್ಕ

-
la discussion
ಚರ್ಚೆ

-
l'e-mail
ಈ-ಮೇಲ್

-
le divertissement
ವಿನೋದ

-
l'envoi exprès
ತುರ್ತುಟಪ್ಪಾಲು

-
la télécopie
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
l'industrie du film
ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ

-
la police de caractères
ಅಕ್ಷರಶೈಲಿ

-
l'accueil
ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆ

-
la salutation
ಒಸಗೆ

-
la carte de vœux
ಶುಭಹಾರೈಕೆ ಪತ್ರ

-
le casque
ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಸ್ತಂತು ಗ್ರಾಹಕ

-
l'icône
ಚಿಹ್ನೆ

-
l'information
ಮಾಹಿತಿ

-
Internet
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್

-
l'interview
ಸಂದರ್ಶನ

-
le clavier
ಕೀಲಿಕೈ ಮಣೆ

-
la lettre
ಅಕ್ಷರ

-
la lettre
ಪತ್ರ

-
le magasine
ಪತ್ರಿಕೆ

-
le média
ಮಾಧ್ಯಮ

-
le microphone
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ

-
le téléphone mobile
ಮೊಬೈಲ್

-
le modem
ಮೊಡೆಮ್

-
le moniteur
ತೆರೆ

-
le tapis de souris
ಮೌಸ್ ಪ್ಯಾಡ್

-
les nouvelles
ವಾರ್ತೆಗಳು

-
le journal
ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ

-
le bruit
ಶಬ್ದ

-
la note
ಸೂಚನೆ

-
le pense-bête
ಚೀಟಿ

-
la cabine téléphonique
ನಾಣ್ಯಚಾಲಿತ ಟೆಲಿಫೋನ್

-
la photo
ಚಿತ್ರ

-
l'album photo
ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ

-
la carte postale
ಚಿತ್ರದ ಟಪ್ಪಾಲು ಕಾಗದ

-
la boîte postale
ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la radio
ರೇಡಿಯೊ

-
l'auditeur
ಗ್ರಾಹಕ

-
la télécommande
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
le satellite
ಉಪಗ್ರಹ

-
l'écran
ತೆರೆ

-
le panneau
ಗುರುತು

-
la signature
ಸಹಿ

-
le smartphone
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

-
le haut-parleur
ವಾಕ್ ಯಂತ್ರ

-
le timbre
ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ

-
le papier à lettres
ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ

-
l'appel téléphonique
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ

-
la conversation téléphonique
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ

-
la caméra de télévision
ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರ

-
le texte
ಪಠ್ಯ

-
la télévision
ಟೀ ವಿ

-
la cassette vidéo
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್

-
le talkie-walkie
ವಾಕಿ ಟಾಕಿ

-
la page Web
ವೆಬ್ ಪುಟ

-
le mot
ಪದ