ಹಣಕಾಸು     
Finances

-

le distributeur de billets

ಎ ಟಿ ಎಮ್

-

la banque

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

le chèque

ಚೆಕ್ಕು

-

la caisse

ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-

la monnaie

ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-

le diamant

ವಜ್ರ

-

le dollar

ಡಾಲರ್

-

le don

ವಂತಿಗೆ

-

l'euro

ಯುರೋ

-

le taux de change

ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-

l'or

ಚಿನ್ನ

-

le luxe

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-

le cours de la bourse

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-

l'adhésion

ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

le pourcentage

ಶೇಕಡ

-

la tirelire

ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-

l'étiquette de prix

ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-

le porte-monnaie

ಹಣದ ಚೀಲ

-

la facture

ರಸೀದಿ

-

la bourse

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

le commerce

ವ್ಯಾಪಾರ

-

le trésor

ನಿಕ್ಷೇಪ

-

le porte-monnaie

ಹಣದ ಚೀಲ

-

la richesse

ಸಂಪತ್ತು

-
le distributeur de billets
ಎ ಟಿ ಎಮ್

-
le compte en banque
ಖಾತೆ

-
la banque
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
le billet de banque
ನೋಟು

-
le chèque
ಚೆಕ್ಕು

-
la caisse
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-
la pièce de monnaie
ನಾಣ್ಯ

-
la monnaie
ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-
le diamant
ವಜ್ರ

-
le dollar
ಡಾಲರ್

-
le don
ವಂತಿಗೆ

-
l'euro
ಯುರೋ

-
le taux de change
ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-
l'or
ಚಿನ್ನ

-
le luxe
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-
le cours de la bourse
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-
l'adhésion
ಸದಸ್ಯತ್ವ

-
l'argent
ಹಣ

-
le pourcentage
ಶೇಕಡ

-
la tirelire
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-
l'étiquette de prix
ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-
le porte-monnaie
ಹಣದ ಚೀಲ

-
la facture
ರಸೀದಿ

-
la bourse
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
le commerce
ವ್ಯಾಪಾರ

-
le trésor
ನಿಕ್ಷೇಪ

-
le porte-monnaie
ಹಣದ ಚೀಲ

-
la richesse
ಸಂಪತ್ತು