ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Matériaux

-

le cuivre +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

le ciment +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

la céramique +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

le tissu +

ಅರಿವೆ

-

l'étoffe +

ಬಟ್ಟೆ

-

le coton +

ಹತ್ತಿ

-

le cristal +

ಹರಳು

-

la saleté +

ಕೊಳೆ

-

la colle +

ಗೋಂದು

-

le cuir +

ಚರ್ಮ

-

le métal +

ಲೋಹ

-

l'huile +

ಎಣ್ಣೆ

-

la poudre +

ಹುಡಿ

-

le sel +

ಉಪ್ಪು

-

le sable +

ಮರಳು

-

la ferraille +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

l'argent +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

la pierre +

ಕಲ್ಲು

-

la paille +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

le bois +

ಮರ

-

la laine +

ಉಣ್ಣೆ

-
le cuivre
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
le ciment
ಸಿಮೆಂಟ್

-
la céramique
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
le tissu
ಅರಿವೆ

-
l'étoffe
ಬಟ್ಟೆ

-
le coton
ಹತ್ತಿ

-
le cristal
ಹರಳು

-
la saleté
ಕೊಳೆ

-
la colle
ಗೋಂದು

-
le cuir
ಚರ್ಮ

-
le métal
ಲೋಹ

-
l'huile
ಎಣ್ಣೆ

-
la poudre
ಹುಡಿ

-
le sel
ಉಪ್ಪು

-
le sable
ಮರಳು

-
la ferraille
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
l'argent
ಬೆಳ್ಳಿ

-
la pierre
ಕಲ್ಲು

-
la paille
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
le bois
ಮರ

-
la laine
ಉಣ್ಣೆ