ಆರೋಗ್ಯ     
Santé

-

l'ambulance +

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-

le bandage +

ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-

la naissance +

ಜನನ

-

la pression sanguine +

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-

les soins du corps +

ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-

le rhume +

ನೆಗಡಿ

-

la crème +

ಲೇಪ

-

la béquille +

ಊರುಗೋಲು

-

l'examen +

ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-

l'épuisement +

ದಣಿವು

-

le masque de beauté +

ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-

la trousse de secours +

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la guérison +

ಉಪಶಮನ

-

la santé +

ಆರೋಗ್ಯ

-

la prothèse auditive +

ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-

l'hôpital +

ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-

l'injection +

ಸೂಜಿಮದ್ದು

-

la blessure +

ಗಾಯ

-

le maquillage +

ಪ್ರಸಾಧನ

-

le massage +

ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-

la médecine +

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

le médicament +

ಔಷಧಿ

-

le mortier +

ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-

le protège-dents +

ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-

le coupe-ongles +

ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-

l'obésité +

ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-

l'opération +

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-

la douleur +

ನೋವು

-

le parfum +

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-

la pilule +

ಮಾತ್ರೆ

-

la grossesse +

ಬಸಿರು

-

le rasoir +

ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-

le rasage +

ಕ್ಷೌರ

-

le blaireau +

ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-

le sommeil +

ನಿದ್ರೆ

-

le fumeur +

ಧೂಮಪಾನಿ

-

l'interdiction de fumer +

ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-

la crème solaire +

ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-

le coton-tige +

ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-

la brosse à dents +

ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-

le dentifrice +

ದಂತ ಮಂಜನ

-

le cure-dent +

ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-

la victime +

ಬಲಿಪಶು

-

le pèse-personne +

ತಕ್ಕಡಿ

-

le fauteuil roulant +

ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ

-
l'ambulance
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-
le bandage
ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-
la naissance
ಜನನ

-
la pression sanguine
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-
les soins du corps
ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-
le rhume
ನೆಗಡಿ

-
la crème
ಲೇಪ

-
la béquille
ಊರುಗೋಲು

-
l'examen
ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-
l'épuisement
ದಣಿವು

-
le masque de beauté
ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-
la trousse de secours
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la guérison
ಉಪಶಮನ

-
la santé
ಆರೋಗ್ಯ

-
la prothèse auditive
ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-
l'hôpital
ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-
l'injection
ಸೂಜಿಮದ್ದು

-
la blessure
ಗಾಯ

-
le maquillage
ಪ್ರಸಾಧನ

-
le massage
ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-
la médecine
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
le médicament
ಔಷಧಿ

-
le mortier
ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-
le protège-dents
ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-
le coupe-ongles
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-
l'obésité
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-
l'opération
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-
la douleur
ನೋವು

-
le parfum
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-
la pilule
ಮಾತ್ರೆ

-
la grossesse
ಬಸಿರು

-
le rasoir
ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-
le rasage
ಕ್ಷೌರ

-
le blaireau
ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-
le sommeil
ನಿದ್ರೆ

-
le fumeur
ಧೂಮಪಾನಿ

-
l'interdiction de fumer
ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-
la crème solaire
ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-
le coton-tige
ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-
la brosse à dents
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-
le dentifrice
ದಂತ ಮಂಜನ

-
le cure-dent
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-
la victime
ಬಲಿಪಶು

-
le pèse-personne
ತಕ್ಕಡಿ

-
le fauteuil roulant
ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ