ಕಾರ್     
Voiture

-

le filtre à air +

ವಾಯು ಶೋಧಕ

-

la panne +

ಕೆಡುವುದು

-

le camping-car +

ಶಿಬಿರವಾಹನ

-

la batterie de voiture +

ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-

le siège-enfant +

ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-

les dégâts +

ಹಾನಿ

-

le diesel +

ಡೀಸೆಲ್

-

le pot d'échappement +

ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-

la crevaison +

ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-

la station service +

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-

le phare +

ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

le capot +

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-

le cric +

ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-

le jerricane +

ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-

la casse +

ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-

l'arrière +

ಹಿಂಭಾಗ

-

le feu arrière +

ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

le rétroviseur +

ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-

le trajet +

ಸವಾರಿ

-

la jante +

ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-

la bougie d'allumage +

ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-

le compte-tours +

ವೇಗಮಾಪಕ

-

la contravention +

ದಂಡಪತ್ರ

-

le pneu +

ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-

la fourrière +

ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-

la voiture de collection +

ಪುರಾತನ ಕಾರು

-

la roue +

ಚಕ್ರ

-
le filtre à air
ವಾಯು ಶೋಧಕ

-
la panne
ಕೆಡುವುದು

-
le camping-car
ಶಿಬಿರವಾಹನ

-
la batterie de voiture
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-
le siège-enfant
ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-
les dégâts
ಹಾನಿ

-
le diesel
ಡೀಸೆಲ್

-
le pot d'échappement
ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-
la crevaison
ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-
la station service
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-
le phare
ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
le capot
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-
le cric
ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-
le jerricane
ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-
la casse
ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-
l'arrière
ಹಿಂಭಾಗ

-
le feu arrière
ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
le rétroviseur
ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-
le trajet
ಸವಾರಿ

-
la jante
ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-
la bougie d'allumage
ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-
le compte-tours
ವೇಗಮಾಪಕ

-
la contravention
ದಂಡಪತ್ರ

-
le pneu
ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-
la fourrière
ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-
la voiture de collection
ಪುರಾತನ ಕಾರು

-
la roue
ಚಕ್ರ