ಕಲೆ     
Arts

-

les applaudissements +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

l'art +

ಕಲೆ

-

le salut +

ಬಾಗು

-

le pinceau +

ಕುಂಚ

-

le livre de coloriage +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

la danseuse +

ನರ್ತಕಿ

-

le dessin +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

la galerie +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

la fenêtre +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

le graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

l'artisanat +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

la mosaïque +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

la fresque +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

le musée +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

la représentation +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

l'image +

ಚಿತ್ರ

-

le poème +

ಕವನ

-

la sculpture +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

la chanson +

ಹಾಡು

-

la statue +

ವಿಗ್ರಹ

-

la peinture à l'eau +

ಜಲವರ್ಣ

-
les applaudissements
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
l'art
ಕಲೆ

-
le salut
ಬಾಗು

-
le pinceau
ಕುಂಚ

-
le livre de coloriage
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
la danseuse
ನರ್ತಕಿ

-
le dessin
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
la galerie
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
la fenêtre
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
le graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
l'artisanat
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
la mosaïque
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
la fresque
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
le musée
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
la représentation
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
l'image
ಚಿತ್ರ

-
le poème
ಕವನ

-
la sculpture
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
la chanson
ಹಾಡು

-
la statue
ವಿಗ್ರಹ

-
la peinture à l'eau
ಜಲವರ್ಣ