ನಗರ     
Ville

-

l'aéroport +

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-

l'immeuble +

ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-

la banque +

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

la grande ville +

ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-

la piste cyclable +

ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-

le port de plaisance +

ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-

la capitale +

ರಾಜಧಾನಿ

-

le carillon +

ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-

le cimetière +

ಸ್ಮಶಾನ

-

le cinéma +

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-

la ville +

ನಗರ

-

le plan de ville +

ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-

le criminalité +

ಅಪರಾಧ

-

la manifestation +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

la foire +

ಜಾತ್ರೆ

-

les sapeurs-pompiers +

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-

la fontaine +

ಕಾರಂಜಿ

-

le déchet +

ಕಸ

-

le port +

ಬಂದರು

-

l'hôtel +

ವಸತಿಗೃಹ

-

la bouche d'incendie +

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-

le symbole +

ಹೆಗ್ಗುರುತು

-

la boîte aux lettres +

ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

le voisinage +

ನೆರೆಹೊರೆ

-

le néon +

ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-

la boîte de nuit +

ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-

la vieille ville +

ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-

l'opéra +

ಗೀತನಾಟಕ

-

le parc +

ಉದ್ಯಾನವನ

-

le banc de parc +

ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-

le parking +

ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-

la cabine téléphonique +

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-

le code postal (C.P.) +

ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-

la prison +

ಸೆರೆಮನೆ

-

le pub +

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-

les sites touristiques +

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-

les contours de la ville +

ದಿಗಂತ

-

le réverbère +

ಬೀದಿ ದೀಪ

-

l'office de tourisme +

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-

la tour +

ಗೋಪುರ

-

le tunnel +

ಸುರಂಗ

-

le véhicule +

ವಾಹನ

-

le village +

ಹಳ್ಳಿ

-

le château d'eau +

ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ

-
l'aéroport
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-
l'immeuble
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-
la banque
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
la grande ville
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-
la piste cyclable
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-
le port de plaisance
ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-
la capitale
ರಾಜಧಾನಿ

-
le carillon
ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-
le cimetière
ಸ್ಮಶಾನ

-
le cinéma
ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-
la ville
ನಗರ

-
le plan de ville
ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-
le criminalité
ಅಪರಾಧ

-
la manifestation
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
la foire
ಜಾತ್ರೆ

-
les sapeurs-pompiers
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-
la fontaine
ಕಾರಂಜಿ

-
le déchet
ಕಸ

-
le port
ಬಂದರು

-
l'hôtel
ವಸತಿಗೃಹ

-
la bouche d'incendie
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-
le symbole
ಹೆಗ್ಗುರುತು

-
la boîte aux lettres
ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
le voisinage
ನೆರೆಹೊರೆ

-
le néon
ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-
la boîte de nuit
ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-
la vieille ville
ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-
l'opéra
ಗೀತನಾಟಕ

-
le parc
ಉದ್ಯಾನವನ

-
le banc de parc
ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-
le parking
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-
la cabine téléphonique
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-
le code postal (C.P.)
ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-
la prison
ಸೆರೆಮನೆ

-
le pub
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-
les sites touristiques
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-
les contours de la ville
ದಿಗಂತ

-
le réverbère
ಬೀದಿ ದೀಪ

-
l'office de tourisme
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-
la tour
ಗೋಪುರ

-
le tunnel
ಸುರಂಗ

-
le véhicule
ವಾಹನ

-
le village
ಹಳ್ಳಿ

-
le château d'eau
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ