ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Architecture

-

l'architecture +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

l'arène +

ಅಖಾಡ

-

la grange +

ಕಣಜ

-

le baroque +

ಬಾರೋಕ್

-

la pierre de construction +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

la maison de briques +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

le pont +

ಸೇತುವೆ

-

le bâtiment +

ಕಟ್ಟಡ

-

le château +

ಕೋಟೆ

-

la cathédrale +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

la colonne +

ಕಂಬ

-

le chantier +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

la coupole +

ಗುಮ್ಮಟ

-

la façade +

ಮುಖಭಾಗ

-

le stade de football +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

le fort +

ದುರ್ಗ

-

le pignon +

ಚಂದಾಯ

-

la porte de la ville +

ದ್ವಾರ

-

la maison à colombages +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

le phare +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

le monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

la mosquée +

ಮಸೀದಿ

-

l'obélisque +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

l'immeuble de bureaux +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

le toit +

ತಾರಸಿ

-

la ruine +

ಅವಶೇಷ

-

l'échafaudage +

ಸಾರುವೆ

-

le gratte-ciel +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

le pont suspendu +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

la céramique +

ಹೆಂಚು

-
l'architecture
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
l'arène
ಅಖಾಡ

-
la grange
ಕಣಜ

-
le baroque
ಬಾರೋಕ್

-
la pierre de construction
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
la maison de briques
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
le pont
ಸೇತುವೆ

-
le bâtiment
ಕಟ್ಟಡ

-
le château
ಕೋಟೆ

-
la cathédrale
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
la colonne
ಕಂಬ

-
le chantier
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
la coupole
ಗುಮ್ಮಟ

-
la façade
ಮುಖಭಾಗ

-
le stade de football
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
le fort
ದುರ್ಗ

-
le pignon
ಚಂದಾಯ

-
la porte de la ville
ದ್ವಾರ

-
la maison à colombages
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
le phare
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
le monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
la mosquée
ಮಸೀದಿ

-
l'obélisque
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
l'immeuble de bureaux
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
le toit
ತಾರಸಿ

-
la ruine
ಅವಶೇಷ

-
l'échafaudage
ಸಾರುವೆ

-
le gratte-ciel
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
le pont suspendu
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
la céramique
ಹೆಂಚು