ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Grands animaux

-

l'alligator

ಮೊಸಳೆ

-

les bois

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

le babouin

ಬಬೂನ್

-

l'ours

ಕರಡಿ

-

le buffle

ಎಮ್ಮೆ

-

le chameau

ಒಂಟೆ

-

le guépard

ಚಿರತೆ

-

la vache

ಹಸು

-

le crocodile

ಮೊಸಳೆ

-

le dinosaure

ಡೈನೋಸಾರ್

-

l'âne

ಕತ್ತೆ

-

le dragon

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

la girafe

ಜಿರಾಫೆ

-

le gorille

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

l'hippopotame

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

le cheval

ಕುದುರೆ

-

le kangourou

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

le léopard

ಚಿರತೆ

-

le lion

ಸಿಂಹ

-

le lama

ಲಾಮ

-

le lynx

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

le monstre

ರಾಕ್ಷಸ

-

l'orignal

ಮೂಸ್

-

l'autruche

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

le panda

ಪ್ಯಾಂಡ

-

le cochon

ಹಂದಿ

-

l'ours polaire

ಹಿಮಕರಡಿ

-

le puma

ಪೂಮಾ

-

le rhinocéros

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

le cerf

ಕಡವೆ

-

le tigre

ಹುಲಿ

-

le morse

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

le cheval sauvage

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

le zèbre

ಝೀಬ್ರಾ

-
l'alligator
ಮೊಸಳೆ

-
les bois
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
le babouin
ಬಬೂನ್

-
l'ours
ಕರಡಿ

-
le buffle
ಎಮ್ಮೆ

-
le chameau
ಒಂಟೆ

-
le guépard
ಚಿರತೆ

-
la vache
ಹಸು

-
le crocodile
ಮೊಸಳೆ

-
le dinosaure
ಡೈನೋಸಾರ್

-
l'âne
ಕತ್ತೆ

-
le dragon
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
l'éléphant
ಆನೆ

-
la girafe
ಜಿರಾಫೆ

-
le gorille
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
l'hippopotame
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
le cheval
ಕುದುರೆ

-
le kangourou
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
le léopard
ಚಿರತೆ

-
le lion
ಸಿಂಹ

-
le lama
ಲಾಮ

-
le lynx
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
le monstre
ರಾಕ್ಷಸ

-
l'orignal
ಮೂಸ್

-
l'autruche
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
le panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
le cochon
ಹಂದಿ

-
l'ours polaire
ಹಿಮಕರಡಿ

-
le puma
ಪೂಮಾ

-
le rhinocéros
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
le cerf
ಕಡವೆ

-
le tigre
ಹುಲಿ

-
le morse
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
le cheval sauvage
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
le zèbre
ಝೀಬ್ರಾ