ಹವಾಮಾನ     
‫מזג אויר‬

-

‫ברומטר‬
brwmtr

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

‫סהר‬
shr

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

‫חושך‬
ẖwşk

ಕತ್ತಲು

-

‫כפור‬
kpwr

ಕಡು ಹಿಮ

-

‫זגוג‬
zgwg

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

‫הוריקן‬
hwryqn

ಚಂಡಮಾರುತ

-

‫נטיף קרח‬
ntyp qrẖ

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

‫ברק‬
brq

ಮಿಂಚು

-

‫ירח‬
yrẖ

ಚಂದ್ರ

-

‫קשת בענן‬
qşţ bʻnn

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

‫פתית שלג‬
pţyţ şlg

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

‫איש שלג‬
ʼyş şlg

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

‫כוכב‬
kwkb

ನಕ್ಷತ್ರ

-

‫סערה‬
sʻrh

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

‫נחשול‬
nẖşwl

ಪ್ರವಾಹ

-

‫שמש‬
şmş

ಸೂರ್ಯ

-

‫קרן שמש‬
qrn şmş

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

‫שקיעה‬
şqyʻh

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

‫מדחום‬
mdẖwm

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

‫סופת רעמים‬
swpţ rʻmym

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

‫תנאים רטובים‬
ţnʼym rtwbym

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
‫ברומטר‬
brwmtr
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
‫ענן‬
ʻnn
ಮೋಡ

-
‫קר‬
qr
ಚಳಿ

-
‫סהר‬
shr
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
‫חושך‬
ẖwşk
ಕತ್ತಲು

-
‫בצורת‬
bẕwrţ
ಬರ

-
‫כדור הארץ‬
kdwr hʼrẕ
ಭೂಮಿ

-
‫ערפל‬
ʻrpl
ಮಂಜು

-
‫כפור‬
kpwr
ಕಡು ಹಿಮ

-
‫זגוג‬
zgwg
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
‫חום‬
ẖwm
ಶಾಖ

-
‫הוריקן‬
hwryqn
ಚಂಡಮಾರುತ

-
‫נטיף קרח‬
ntyp qrẖ
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
‫ברק‬
brq
ಮಿಂಚು

-
‫מטאור‬
mtʼwr
ಉಲ್ಕೆ

-
‫ירח‬
yrẖ
ಚಂದ್ರ

-
‫קשת בענן‬
qşţ bʻnn
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
‫טיפת גשם‬
typţ gşm
ಮಳೆಹನಿ

-
‫שלג‬
şlg
ಹಿಮ

-
‫פתית שלג‬
pţyţ şlg
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
‫איש שלג‬
ʼyş şlg
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
‫כוכב‬
kwkb
ನಕ್ಷತ್ರ

-
‫סערה‬
sʻrh
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
‫נחשול‬
nẖşwl
ಪ್ರವಾಹ

-
‫שמש‬
şmş
ಸೂರ್ಯ

-
‫קרן שמש‬
qrn şmş
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
‫שקיעה‬
şqyʻh
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
‫מדחום‬
mdẖwm
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
‫סופת רעמים‬
swpţ rʻmym
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
‫בין הערביים‬
byn hʻrbyym
ನಸು ಬೆಳಕು

-
‫מזג האוויר‬
mzg hʼwwyr
ಹವಾಮಾನ

-
‫תנאים רטובים‬
ţnʼym rtwbym
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
‫רוח‬
rwẖ
ಗಾಳಿ