ಖರೀದಿ     
‫קניות‬

-

‫מאפייה‬
mʼpyyh
+

ಬೇಕರಿ

-

‫ברקוד‬
brqwd
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

‫חנות ספרים‬
ẖnwţ sprym
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

‫בית קפה‬
byţ qph
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

‫ניקוי יבש‬
nyqwy ybş
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

‫חנות פרחים‬
ẖnwţ prẖym
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

‫מתנה‬
mţnh
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

‫שוק‬
şwq
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

‫שוק‬
şwq
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

‫דוכן עיתונים‬
dwkn ʻyţwnym
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

‫סניף דואר‬
snyp dwʼr
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

‫כלי חרס‬
kly ẖrs
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

‫מבצע‬
mbẕʻ
+

ಮಾರಾಟ

-

‫חנות‬
ẖnwţ
+

ಅಂಗಡಿ

-

‫קניות‬
qnywţ
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

‫שקית קניות‬
şqyţ qnywţ
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

‫סל הקניות‬
sl hqnywţ
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

‫עגלת קניות‬
ʻglţ qnywţ
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

‫מסע קניות‬
msʻ qnywţ
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
‫מאפייה‬
mʼpyyh
ಬೇಕರಿ

-
‫ברקוד‬
brqwd
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
‫חנות ספרים‬
ẖnwţ sprym
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
‫בית קפה‬
byţ qph
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
ಔಷಧಾಗಾರ

-
‫ניקוי יבש‬
nyqwy ybş
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
‫חנות פרחים‬
ẖnwţ prẖym
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
‫מתנה‬
mţnh
ಉಡುಗೊರೆ

-
‫שוק‬
şwq
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
‫שוק‬
şwq
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
‫דוכן עיתונים‬
dwkn ʻyţwnym
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
‫סניף דואר‬
snyp dwʼr
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
‫כלי חרס‬
kly ẖrs
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
‫מבצע‬
mbẕʻ
ಮಾರಾಟ

-
‫חנות‬
ẖnwţ
ಅಂಗಡಿ

-
‫קניות‬
qnywţ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
‫שקית קניות‬
şqyţ qnywţ
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
‫סל הקניות‬
sl hqnywţ
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
‫עגלת קניות‬
ʻglţ qnywţ
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
‫מסע קניות‬
msʻ qnywţ
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ