ಕಟ್ಟುಗಳು     
Pakovanje

-

aluminijska folija

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

bačva

ಪೀಪಾಯಿ

-

košara

ಬುಟ್ಟಿ

-

boca

ಸೀಸೆ

-

kutija

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

bombonjera

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

karton

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

sadržaj

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

gajba

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

omotnica za pismo

ಲಕೋಟೆ

-

čvor

ಗಂಟು

-

metalni sanduk

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

bačva za ulje

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

pakiranje

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

papir

ಕಾಗದ

-

papirnata vrećica

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

plastika

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

limenka

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

platnena torba

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

vinska bačva

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

vinska boca

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

drveni sanduk

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
aluminijska folija
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
bačva
ಪೀಪಾಯಿ

-
košara
ಬುಟ್ಟಿ

-
boca
ಸೀಸೆ

-
kutija
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
bombonjera
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
karton
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
sadržaj
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
gajba
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
omotnica za pismo
ಲಕೋಟೆ

-
čvor
ಗಂಟು

-
metalni sanduk
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
bačva za ulje
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
pakiranje
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
papir
ಕಾಗದ

-
papirnata vrećica
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
plastika
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
limenka
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
platnena torba
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
vinska bačva
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
vinska boca
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
drveni sanduk
ಮರದ ಡಬ್ಬ