ಹವಾಮಾನ     
Vrijeme

-

barometar +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

oblak +

ಮೋಡ

-

hladnoća +

ಚಳಿ

-

polumjesec +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

tama +

ಕತ್ತಲು

-

suša +

ಬರ

-

zemlja +

ಭೂಮಿ

-

magla +

ಮಂಜು

-

mraz +

ಕಡು ಹಿಮ

-

poledica +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

toplina +

ಶಾಖ

-

uragan +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

ledenica +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

munja +

ಮಿಂಚು

-

meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

mjesec +

ಚಂದ್ರ

-

duga +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

kapljica kiše +

ಮಳೆಹನಿ

-

snijeg +

ಹಿಮ

-

pahuljica snijega +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

snjegović +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

zvijezda +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

oluja +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

olujni valovi +

ಪ್ರವಾಹ

-

sunce +

ಸೂರ್ಯ

-

zraka sunca +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

zalazak sunca +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometar +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

nepogoda +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

sumrak +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

vrijeme +

ಹವಾಮಾನ

-

mokri uvjeti +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vjetar +

ಗಾಳಿ

-
barometar
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
oblak
ಮೋಡ

-
hladnoća
ಚಳಿ

-
polumjesec
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
tama
ಕತ್ತಲು

-
suša
ಬರ

-
zemlja
ಭೂಮಿ

-
magla
ಮಂಜು

-
mraz
ಕಡು ಹಿಮ

-
poledica
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
toplina
ಶಾಖ

-
uragan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
ledenica
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
munja
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
mjesec
ಚಂದ್ರ

-
duga
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
kapljica kiše
ಮಳೆಹನಿ

-
snijeg
ಹಿಮ

-
pahuljica snijega
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
snjegović
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
zvijezda
ನಕ್ಷತ್ರ

-
oluja
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
olujni valovi
ಪ್ರವಾಹ

-
sunce
ಸೂರ್ಯ

-
zraka sunca
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
zalazak sunca
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometar
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
nepogoda
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
sumrak
ನಸು ಬೆಳಕು

-
vrijeme
ಹವಾಮಾನ

-
mokri uvjeti
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vjetar
ಗಾಳಿ