ಖರೀದಿ     
Kupovina

-

pekarnica +

ಬೇಕರಿ

-

crtični kod +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

knjižara +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kafić +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

drogerija +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

kemijska čistionica +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

cvjećarnica +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

poklon +

ಉಡುಗೊರೆ

-

tržnica +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

natkrivena tržnica +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

kiosk +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

ljekarna +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

pošta +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

lončarstvo +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

prodaja +

ಮಾರಾಟ

-

trgovina +

ಅಂಗಡಿ

-

kupovina +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

torba za kupovinu +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

košarica za kupovinu +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

kolica za kupovinu +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

šetnja po trgovinama +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
pekarnica
ಬೇಕರಿ

-
crtični kod
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
knjižara
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kafić
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
drogerija
ಔಷಧಾಗಾರ

-
kemijska čistionica
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
cvjećarnica
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
poklon
ಉಡುಗೊರೆ

-
tržnica
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
natkrivena tržnica
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
kiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
ljekarna
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
pošta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
lončarstvo
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
prodaja
ಮಾರಾಟ

-
trgovina
ಅಂಗಡಿ

-
kupovina
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
torba za kupovinu
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
košarica za kupovinu
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
kolica za kupovinu
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
šetnja po trgovinama
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ