ಸಂಗೀತ     
Glazba

-

harmonika +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalajka +

ಬಲಲೈಕಾ

-

bend +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

bendžo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

koncert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

bubanj +

ಮದ್ದಲೆ

-

bubnjevi +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flauta +

ಕೊಳಲು

-

veliki glasovir +

ಪಿಯಾನೊ

-

gitara +

ಗಿಟಾರ್

-

dvorana +

ಸಭಾಂಗಣ

-

klavijatura +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

usna harmonika +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

glazba +

ಸಂಗೀತ

-

glazbeni stalak +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

nota +

ಸ್ವರ

-

orgulje +

ಆರ್ಗನ್

-

glasovir +

ಪಿಯಾನೊ

-

saksofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

pjevač +

ಹಾಡುಗಾರ

-

žica +

ತಂತಿ

-

truba +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trubač +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

violina +

ಪಿಟೀಲು

-

violinski kovčeg +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

ksilofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
harmonika
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalajka
ಬಲಲೈಕಾ

-
bend
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
bendžo
ಬಾಂಜೊ

-
klarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
koncert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
bubanj
ಮದ್ದಲೆ

-
bubnjevi
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flauta
ಕೊಳಲು

-
veliki glasovir
ಪಿಯಾನೊ

-
gitara
ಗಿಟಾರ್

-
dvorana
ಸಭಾಂಗಣ

-
klavijatura
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
usna harmonika
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
glazba
ಸಂಗೀತ

-
glazbeni stalak
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
nota
ಸ್ವರ

-
orgulje
ಆರ್ಗನ್

-
glasovir
ಪಿಯಾನೊ

-
saksofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
pjevač
ಹಾಡುಗಾರ

-
žica
ತಂತಿ

-
truba
ತುತ್ತೂರಿ

-
trubač
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
violina
ಪಿಟೀಲು

-
violinski kovčeg
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
ksilofon
ಸೈಲೋಫೋನ್