ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arhitektura

-

arhitektura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arena +

ಅಖಾಡ

-

štagalj +

ಕಣಜ

-

barok +

ಬಾರೋಕ್

-

građevni element +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

kuća od opeke +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

most +

ಸೇತುವೆ

-

zgrada +

ಕಟ್ಟಡ

-

dvorac +

ಕೋಟೆ

-

katedrala +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

stup +

ಕಂಬ

-

gradilište +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

kupola +

ಗುಮ್ಮಟ

-

fasada +

ಮುಖಭಾಗ

-

nogometni stadion +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

utvrda +

ದುರ್ಗ

-

zabat +

ಚಂದಾಯ

-

vrata +

ದ್ವಾರ

-

polu-drvena kuća +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

svjetionik +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

monumentalna građevina +

ಸ್ಮಾರಕ

-

džamija +

ಮಸೀದಿ

-

obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

poslovna zgrada +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

krov +

ತಾರಸಿ

-

ruševina +

ಅವಶೇಷ

-

skela +

ಸಾರುವೆ

-

neboder +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

viseći most +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

pločica +

ಹೆಂಚು

-
arhitektura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arena
ಅಖಾಡ

-
štagalj
ಕಣಜ

-
barok
ಬಾರೋಕ್

-
građevni element
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
kuća od opeke
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
most
ಸೇತುವೆ

-
zgrada
ಕಟ್ಟಡ

-
dvorac
ಕೋಟೆ

-
katedrala
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
stup
ಕಂಬ

-
gradilište
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
kupola
ಗುಮ್ಮಟ

-
fasada
ಮುಖಭಾಗ

-
nogometni stadion
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
utvrda
ದುರ್ಗ

-
zabat
ಚಂದಾಯ

-
vrata
ದ್ವಾರ

-
polu-drvena kuća
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
svjetionik
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
monumentalna građevina
ಸ್ಮಾರಕ

-
džamija
ಮಸೀದಿ

-
obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
poslovna zgrada
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
krov
ತಾರಸಿ

-
ruševina
ಅವಶೇಷ

-
skela
ಸಾರುವೆ

-
neboder
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
viseći most
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
pločica
ಹೆಂಚು