ಸೇನೆ     
Hadsereg

-

repülőgép-anyahajó +

ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-

lőszer +

ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-

páncél +

ಕವಚ

-

hadsereg +

ಸೈನ್ಯ

-

letartóztatás +

ಬಂಧನ

-

atombomba +

ಅಣು ಬಾಂಬ್

-

támadás +

ಆಕ್ರಮಣ

-

szögesdrót +

ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-

robbanás +

ಸ್ಪೋಟ

-

bomba +

ಸಿಡಿಗುಂಡು

-

ágyú +

ಫಿರಂಗಿ

-

lőszer +

ತೋಟಾ

-

címer +

ಲಾಂಛನ

-

védelem +

ರಕ್ಷಣೆ

-

pusztítás +

ನಾಶ

-

küzdelem +

ಯುದ್ಧ

-

vadász-bombázó +

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-

gázálarc +

ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-

őr +

ಬೆಂಗಾವಲು

-

kézigránát +

ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-

bilincs +

ಕೈಕೋಳ

-

sisak +

ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-

felvonulás +

ಪಥಸಂಚಲನ

-

érem +

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-

hadsereg +

ಸೇನೆ

-

haditengerészet +

ನೌಕಾತಂಡ

-

béke +

ಶಾಂತಿ

-

pilóta +

ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-

pisztoly +

ಕೈಕೋವಿ

-

revolver +

ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-

puska +

ತುಪಾಕಿ

-

rakéta +

ಕ್ಷಿಪಣಿ

-

lövész +

ಗುರಿಗಾರ

-

lövés +

ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-

katona +

ಸೈನಿಕ

-

tengeralattjáró +

ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-

megfigyelés +

ಕಣ್ಗಾವಲು

-

kard +

ಖಡ್ಗ

-

tank +

ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-

egyenruha +

ಸಮವಸ್ತ್ರ

-

győzelem +

ಗೆಲುವು

-

győztes +

ಜಯಶಾಲಿ

-
repülőgép-anyahajó
ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-
lőszer
ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-
páncél
ಕವಚ

-
hadsereg
ಸೈನ್ಯ

-
letartóztatás
ಬಂಧನ

-
atombomba
ಅಣು ಬಾಂಬ್

-
támadás
ಆಕ್ರಮಣ

-
szögesdrót
ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-
robbanás
ಸ್ಪೋಟ

-
bomba
ಸಿಡಿಗುಂಡು

-
ágyú
ಫಿರಂಗಿ

-
lőszer
ತೋಟಾ

-
címer
ಲಾಂಛನ

-
védelem
ರಕ್ಷಣೆ

-
pusztítás
ನಾಶ

-
küzdelem
ಯುದ್ಧ

-
vadász-bombázó
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-
gázálarc
ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-
őr
ಬೆಂಗಾವಲು

-
kézigránát
ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-
bilincs
ಕೈಕೋಳ

-
sisak
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-
felvonulás
ಪಥಸಂಚಲನ

-
érem
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-
hadsereg
ಸೇನೆ

-
haditengerészet
ನೌಕಾತಂಡ

-
béke
ಶಾಂತಿ

-
pilóta
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-
pisztoly
ಕೈಕೋವಿ

-
revolver
ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-
puska
ತುಪಾಕಿ

-
rakéta
ಕ್ಷಿಪಣಿ

-
lövész
ಗುರಿಗಾರ

-
lövés
ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-
katona
ಸೈನಿಕ

-
tengeralattjáró
ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-
megfigyelés
ಕಣ್ಗಾವಲು

-
kard
ಖಡ್ಗ

-
tank
ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-
egyenruha
ಸಮವಸ್ತ್ರ

-
győzelem
ಗೆಲುವು

-
győztes
ಜಯಶಾಲಿ