ಪ್ರಕೃತಿ     
Természet

-

ív +

ಕಮಾನು

-

istálló +

ಕಣಜ

-

öböl +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

strand +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

buborék +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

barlang +

ಗುಹೆ

-

tanya +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

tűz +

ಬೆಂಕಿ

-

lábnyom +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

földgömb +

ಭೂಮಂಡಲ

-

aratás +

ಕೊಯ್ಲು

-

szénabála +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

+

ಕೆರೆ

-

levél +

ಎಲೆ

-

hegy +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

óceán +

ಸಾಗರ

-

panoráma +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

szikla +

ಬಂಡೆ

-

forrás +

ಚಿಲುಮೆ

-

mocsár +

ಜೌಗು

-

fa +

ಮರ

-

fatörzs +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

völgy +

ಕಣಿವೆ

-

kilátás +

ನೋಟ

-

vízsugár +

ಜಲಧಾರೆ

-

vízesés +

ಜಲಪಾತ

-

hullám +

ಅಲೆ

-
ív
ಕಮಾನು

-
istálló
ಕಣಜ

-
öböl
ಕೊಲ್ಲಿ

-
strand
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
buborék
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
barlang
ಗುಹೆ

-
tanya
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
tűz
ಬೆಂಕಿ

-
lábnyom
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
földgömb
ಭೂಮಂಡಲ

-
aratás
ಕೊಯ್ಲು

-
szénabála
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

ಕೆರೆ

-
levél
ಎಲೆ

-
hegy
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
óceán
ಸಾಗರ

-
panoráma
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
szikla
ಬಂಡೆ

-
forrás
ಚಿಲುಮೆ

-
mocsár
ಜೌಗು

-
fa
ಮರ

-
fatörzs
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
völgy
ಕಣಿವೆ

-
kilátás
ನೋಟ

-
vízsugár
ಜಲಧಾರೆ

-
vízesés
ಜಲಪಾತ

-
hullám
ಅಲೆ