ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Elvont fogalmak

-

adminisztráció +

ಆಡಳಿತ

-

hirdetés +

ಜಾಹೀರಾತು

-

nyíl +

ಬಾಣ

-

tilalom +

ನಿಷೇಧ

-

karrier +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

középpont +

ಕೇಂದ್ರ

-

választás +

ಆಯ್ಕೆ

-

együttműködés +

ಸಹಯೋಗ

-

szín +

ಬಣ್ಣ

-

kapcsolat +

ಸಂಪರ್ಕ

-

veszély +

ಅಪಾಯ

-

szerelmi vallomás +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

hanyatlás +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

meghatározás +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

különbség +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

nehézség +

ಕಷ್ಟ

-

irány +

ದಿಕ್ಕು

-

felfedezés +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

rendetlenség +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

távolság +

ದೂರ

-

távolság +

ಅಂತರ

-

sokszínűség +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

erőfeszítés +

ಪ್ರಯಾಸ

-

kutatás +

ಶೋಧನೆ

-

esés +

ಬೀಳು

-

erő +

ಶಕ್ತಿ

-

illat +

ಸುವಾಸನೆ

-

szabadság +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

szellem +

ಭೂತ

-

fél +

ಅರ್ಧ

-

magasság +

ಎತ್ತರ

-

segítség +

ಸಹಾಯ

-

rejtekhely +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

haza +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

tisztaság +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ötlet +

ಆಲೋಚನೆ

-

illúzió +

ಭ್ರಮೆ

-

képzelet +

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligencia +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

meghívás +

ಆಹ್ವಾನ

-

igazságosság +

ನ್ಯಾಯ

-

fény +

ಬೆಳಕು

-

pillantás +

ನೋಟ

-

veszteség +

ನಷ್ಟ

-

nagyítás +

ವರ್ಧನೆ

-

hiba +

ತಪ್ಪು

-

gyilkosság +

ಕೊಲೆ

-

nemzet +

ದೇಶ

-

újdonság +

ಹೊಸತನ

-

lehetőség +

ಆಯ್ಕೆ

-

türelem +

ಸಹನೆ

-

tervezés +

ಯೋಜನೆ

-

probléma +

ತೊಡಕು

-

védelem +

ರಕ್ಷಣೆ

-

tükröződés +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

köztársaság +

ಗಣತಂತ್ರ

-

kockázat +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

biztonság +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

titok +

ಗುಟ್ಟು

-

nem +

ಲಿಂಗ

-

árnyék +

ನೆರಳು

-

méret +

ಗಾತ್ರ

-

szolidaritás +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

siker +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

támogatás +

ಆಧಾರ

-

hagyomány +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

súly +

ತೂಕ

-
adminisztráció
ಆಡಳಿತ

-
hirdetés
ಜಾಹೀರಾತು

-
nyíl
ಬಾಣ

-
tilalom
ನಿಷೇಧ

-
karrier
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
középpont
ಕೇಂದ್ರ

-
választás
ಆಯ್ಕೆ

-
együttműködés
ಸಹಯೋಗ

-
szín
ಬಣ್ಣ

-
kapcsolat
ಸಂಪರ್ಕ

-
veszély
ಅಪಾಯ

-
szerelmi vallomás
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
hanyatlás
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
meghatározás
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
különbség
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
nehézség
ಕಷ್ಟ

-
irány
ದಿಕ್ಕು

-
felfedezés
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
rendetlenség
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
távolság
ದೂರ

-
távolság
ಅಂತರ

-
sokszínűség
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
erőfeszítés
ಪ್ರಯಾಸ

-
kutatás
ಶೋಧನೆ

-
esés
ಬೀಳು

-
erő
ಶಕ್ತಿ

-
illat
ಸುವಾಸನೆ

-
szabadság
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
szellem
ಭೂತ

-
fél
ಅರ್ಧ

-
magasság
ಎತ್ತರ

-
segítség
ಸಹಾಯ

-
rejtekhely
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
haza
ತಾಯ್ನಾಡು

-
tisztaság
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ötlet
ಆಲೋಚನೆ

-
illúzió
ಭ್ರಮೆ

-
képzelet
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligencia
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
meghívás
ಆಹ್ವಾನ

-
igazságosság
ನ್ಯಾಯ

-
fény
ಬೆಳಕು

-
pillantás
ನೋಟ

-
veszteség
ನಷ್ಟ

-
nagyítás
ವರ್ಧನೆ

-
hiba
ತಪ್ಪು

-
gyilkosság
ಕೊಲೆ

-
nemzet
ದೇಶ

-
újdonság
ಹೊಸತನ

-
lehetőség
ಆಯ್ಕೆ

-
türelem
ಸಹನೆ

-
tervezés
ಯೋಜನೆ

-
probléma
ತೊಡಕು

-
védelem
ರಕ್ಷಣೆ

-
tükröződés
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
köztársaság
ಗಣತಂತ್ರ

-
kockázat
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
biztonság
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
titok
ಗುಟ್ಟು

-
nem
ಲಿಂಗ

-
árnyék
ನೆರಳು

-
méret
ಗಾತ್ರ

-
szolidaritás
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
siker
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
támogatás
ಆಧಾರ

-
hagyomány
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
súly
ತೂಕ