ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Elvont fogalmak

-

adminisztráció

ಆಡಳಿತ

-

hirdetés

ಜಾಹೀರಾತು

-

nyíl

ಬಾಣ

-

tilalom

ನಿಷೇಧ

-

karrier

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

középpont

ಕೇಂದ್ರ

-

választás

ಆಯ್ಕೆ

-

együttműködés

ಸಹಯೋಗ

-

szín

ಬಣ್ಣ

-

kapcsolat

ಸಂಪರ್ಕ

-

veszély

ಅಪಾಯ

-

szerelmi vallomás

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

hanyatlás

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

meghatározás

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

különbség

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

nehézség

ಕಷ್ಟ

-

irány

ದಿಕ್ಕು

-

felfedezés

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

rendetlenség

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

távolság

ದೂರ

-

távolság

ಅಂತರ

-

sokszínűség

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

erőfeszítés

ಪ್ರಯಾಸ

-

kutatás

ಶೋಧನೆ

-

esés

ಬೀಳು

-

erő

ಶಕ್ತಿ

-

illat

ಸುವಾಸನೆ

-

szabadság

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

szellem

ಭೂತ

-

fél

ಅರ್ಧ

-

magasság

ಎತ್ತರ

-

segítség

ಸಹಾಯ

-

rejtekhely

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

haza

ತಾಯ್ನಾಡು

-

tisztaság

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ötlet

ಆಲೋಚನೆ

-

illúzió

ಭ್ರಮೆ

-

képzelet

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligencia

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

meghívás

ಆಹ್ವಾನ

-

igazságosság

ನ್ಯಾಯ

-

fény

ಬೆಳಕು

-

pillantás

ನೋಟ

-

veszteség

ನಷ್ಟ

-

nagyítás

ವರ್ಧನೆ

-

hiba

ತಪ್ಪು

-

gyilkosság

ಕೊಲೆ

-

nemzet

ದೇಶ

-

újdonság

ಹೊಸತನ

-

lehetőség

ಆಯ್ಕೆ

-

türelem

ಸಹನೆ

-

tervezés

ಯೋಜನೆ

-

probléma

ತೊಡಕು

-

védelem

ರಕ್ಷಣೆ

-

tükröződés

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

köztársaság

ಗಣತಂತ್ರ

-

kockázat

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

biztonság

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

titok

ಗುಟ್ಟು

-

nem

ಲಿಂಗ

-

árnyék

ನೆರಳು

-

méret

ಗಾತ್ರ

-

szolidaritás

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

siker

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

támogatás

ಆಧಾರ

-

hagyomány

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

súly

ತೂಕ

-
adminisztráció
ಆಡಳಿತ

-
hirdetés
ಜಾಹೀರಾತು

-
nyíl
ಬಾಣ

-
tilalom
ನಿಷೇಧ

-
karrier
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
középpont
ಕೇಂದ್ರ

-
választás
ಆಯ್ಕೆ

-
együttműködés
ಸಹಯೋಗ

-
szín
ಬಣ್ಣ

-
kapcsolat
ಸಂಪರ್ಕ

-
veszély
ಅಪಾಯ

-
szerelmi vallomás
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
hanyatlás
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
meghatározás
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
különbség
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
nehézség
ಕಷ್ಟ

-
irány
ದಿಕ್ಕು

-
felfedezés
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
rendetlenség
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
távolság
ದೂರ

-
távolság
ಅಂತರ

-
sokszínűség
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
erőfeszítés
ಪ್ರಯಾಸ

-
kutatás
ಶೋಧನೆ

-
esés
ಬೀಳು

-
erő
ಶಕ್ತಿ

-
illat
ಸುವಾಸನೆ

-
szabadság
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
szellem
ಭೂತ

-
fél
ಅರ್ಧ

-
magasság
ಎತ್ತರ

-
segítség
ಸಹಾಯ

-
rejtekhely
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
haza
ತಾಯ್ನಾಡು

-
tisztaság
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ötlet
ಆಲೋಚನೆ

-
illúzió
ಭ್ರಮೆ

-
képzelet
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligencia
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
meghívás
ಆಹ್ವಾನ

-
igazságosság
ನ್ಯಾಯ

-
fény
ಬೆಳಕು

-
pillantás
ನೋಟ

-
veszteség
ನಷ್ಟ

-
nagyítás
ವರ್ಧನೆ

-
hiba
ತಪ್ಪು

-
gyilkosság
ಕೊಲೆ

-
nemzet
ದೇಶ

-
újdonság
ಹೊಸತನ

-
lehetőség
ಆಯ್ಕೆ

-
türelem
ಸಹನೆ

-
tervezés
ಯೋಜನೆ

-
probléma
ತೊಡಕು

-
védelem
ರಕ್ಷಣೆ

-
tükröződés
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
köztársaság
ಗಣತಂತ್ರ

-
kockázat
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
biztonság
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
titok
ಗುಟ್ಟು

-
nem
ಲಿಂಗ

-
árnyék
ನೆರಳು

-
méret
ಗಾತ್ರ

-
szolidaritás
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
siker
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
támogatás
ಆಧಾರ

-
hagyomány
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
súly
ತೂಕ