ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Anyagok

-

sárgaréz

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

kerámia

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

kendő

ಅರಿವೆ

-

anyag

ಬಟ್ಟೆ

-

pamut

ಹತ್ತಿ

-

kristály

ಹರಳು

-

kosz

ಕೊಳೆ

-

ragasztó

ಗೋಂದು

-

bőr

ಚರ್ಮ

-

fém

ಲೋಹ

-

olaj

ಎಣ್ಣೆ

-

por

ಹುಡಿ

-

ಉಪ್ಪು

-

homok

ಮರಳು

-

hulladék

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

ezüst

ಬೆಳ್ಳಿ

-

ಕಲ್ಲು

-

szalma

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

fa

ಮರ

-

gyapjú

ಉಣ್ಣೆ

-
sárgaréz
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
kerámia
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
kendő
ಅರಿವೆ

-
anyag
ಬಟ್ಟೆ

-
pamut
ಹತ್ತಿ

-
kristály
ಹರಳು

-
kosz
ಕೊಳೆ

-
ragasztó
ಗೋಂದು

-
bőr
ಚರ್ಮ

-
fém
ಲೋಹ

-
olaj
ಎಣ್ಣೆ

-
por
ಹುಡಿ

-

ಉಪ್ಪು

-
homok
ಮರಳು

-
hulladék
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
ezüst
ಬೆಳ್ಳಿ

-

ಕಲ್ಲು

-
szalma
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
fa
ಮರ

-
gyapjú
ಉಣ್ಣೆ