ಹವಾಮಾನ     
Időjárás

-

barométer +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

felhő +

ಮೋಡ

-

hideg +

ಚಳಿ

-

félhold +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

sötétség +

ಕತ್ತಲು

-

szárazság +

ಬರ

-

föld +

ಭೂಮಿ

-

köd +

ಮಂಜು

-

fagy +

ಕಡು ಹಿಮ

-

tükörjég +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

hőség +

ಶಾಖ

-

hurrikán +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

jégcsap +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

villám +

ಮಿಂಚು

-

hullócsillag +

ಉಲ್ಕೆ

-

hold +

ಚಂದ್ರ

-

szivárvány +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

esőcsepp +

ಮಳೆಹನಿ

-

+

ಹಿಮ

-

hópehely +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

hóember +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

csillag +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

vihar +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

áradat +

ಪ್ರವಾಹ

-

nap +

ಸೂರ್ಯ

-

napsugár +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

naplemente +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

hőmérő +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

zivatar +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

szürkület +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

időjárás +

ಹವಾಮಾನ

-

nedves körülmények +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

szél +

ಗಾಳಿ

-
barométer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
felhő
ಮೋಡ

-
hideg
ಚಳಿ

-
félhold
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
sötétség
ಕತ್ತಲು

-
szárazság
ಬರ

-
föld
ಭೂಮಿ

-
köd
ಮಂಜು

-
fagy
ಕಡು ಹಿಮ

-
tükörjég
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
hőség
ಶಾಖ

-
hurrikán
ಚಂಡಮಾರುತ

-
jégcsap
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
villám
ಮಿಂಚು

-
hullócsillag
ಉಲ್ಕೆ

-
hold
ಚಂದ್ರ

-
szivárvány
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
esőcsepp
ಮಳೆಹನಿ

-

ಹಿಮ

-
hópehely
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
hóember
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
csillag
ನಕ್ಷತ್ರ

-
vihar
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
áradat
ಪ್ರವಾಹ

-
nap
ಸೂರ್ಯ

-
napsugár
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
naplemente
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
hőmérő
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
zivatar
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
szürkület
ನಸು ಬೆಳಕು

-
időjárás
ಹವಾಮಾನ

-
nedves körülmények
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
szél
ಗಾಳಿ