ಸಂಗೀತ     
Zene

-

harmonika +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalajka +

ಬಲಲೈಕಾ

-

zenekar +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

bendzsó +

ಬಾಂಜೊ

-

klarinét +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

koncert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

dob +

ಮದ್ದಲೆ

-

dob +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

fuvola +

ಕೊಳಲು

-

zongora +

ಪಿಯಾನೊ

-

gitár +

ಗಿಟಾರ್

-

csarnok +

ಸಭಾಂಗಣ

-

billentyűzet +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

szájharmonika +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

zene +

ಸಂಗೀತ

-

kottatartó +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

kotta +

ಸ್ವರ

-

orgona +

ಆರ್ಗನ್

-

pianínó +

ಪಿಯಾನೊ

-

szaxofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

énekes +

ಹಾಡುಗಾರ

-

húr +

ತಂತಿ

-

trombita +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trombitás +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

hegedű +

ಪಿಟೀಲು

-

hegedűtok +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xilofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
harmonika
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalajka
ಬಲಲೈಕಾ

-
zenekar
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
bendzsó
ಬಾಂಜೊ

-
klarinét
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
koncert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
dob
ಮದ್ದಲೆ

-
dob
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
fuvola
ಕೊಳಲು

-
zongora
ಪಿಯಾನೊ

-
gitár
ಗಿಟಾರ್

-
csarnok
ಸಭಾಂಗಣ

-
billentyűzet
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
szájharmonika
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
zene
ಸಂಗೀತ

-
kottatartó
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
kotta
ಸ್ವರ

-
orgona
ಆರ್ಗನ್

-
pianínó
ಪಿಯಾನೊ

-
szaxofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
énekes
ಹಾಡುಗಾರ

-
húr
ತಂತಿ

-
trombita
ತುತ್ತೂರಿ

-
trombitás
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
hegedű
ಪಿಟೀಲು

-
hegedűtok
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xilofon
ಸೈಲೋಫೋನ್