ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Bahan

-

kuningan

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

semen

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramik

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

taplak

ಅರಿವೆ

-

kain

ಬಟ್ಟೆ

-

katun

ಹತ್ತಿ

-

kristal

ಹರಳು

-

kotoran

ಕೊಳೆ

-

lem

ಗೋಂದು

-

kulit

ಚರ್ಮ

-

logam

ಲೋಹ

-

minyak

ಎಣ್ಣೆ

-

bubuk

ಹುಡಿ

-

garam

ಉಪ್ಪು

-

pasir

ಮರಳು

-

sampah

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

perak

ಬೆಳ್ಳಿ

-

batu

ಕಲ್ಲು

-

jerami

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

kayu

ಮರ

-

wol

ಉಣ್ಣೆ

-
kuningan
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
semen
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramik
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
taplak
ಅರಿವೆ

-
kain
ಬಟ್ಟೆ

-
katun
ಹತ್ತಿ

-
kristal
ಹರಳು

-
kotoran
ಕೊಳೆ

-
lem
ಗೋಂದು

-
kulit
ಚರ್ಮ

-
logam
ಲೋಹ

-
minyak
ಎಣ್ಣೆ

-
bubuk
ಹುಡಿ

-
garam
ಉಪ್ಪು

-
pasir
ಮರಳು

-
sampah
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
perak
ಬೆಳ್ಳಿ

-
batu
ಕಲ್ಲು

-
jerami
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
kayu
ಮರ

-
wol
ಉಣ್ಣೆ