ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Bahan

-

kuningan +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

semen +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramik +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

taplak +

ಅರಿವೆ

-

kain +

ಬಟ್ಟೆ

-

katun +

ಹತ್ತಿ

-

kristal +

ಹರಳು

-

kotoran +

ಕೊಳೆ

-

lem +

ಗೋಂದು

-

kulit +

ಚರ್ಮ

-

logam +

ಲೋಹ

-

minyak +

ಎಣ್ಣೆ

-

bubuk +

ಹುಡಿ

-

garam +

ಉಪ್ಪು

-

pasir +

ಮರಳು

-

sampah +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

perak +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

batu +

ಕಲ್ಲು

-

jerami +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

kayu +

ಮರ

-

wol +

ಉಣ್ಣೆ

-
kuningan
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
semen
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramik
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
taplak
ಅರಿವೆ

-
kain
ಬಟ್ಟೆ

-
katun
ಹತ್ತಿ

-
kristal
ಹರಳು

-
kotoran
ಕೊಳೆ

-
lem
ಗೋಂದು

-
kulit
ಚರ್ಮ

-
logam
ಲೋಹ

-
minyak
ಎಣ್ಣೆ

-
bubuk
ಹುಡಿ

-
garam
ಉಪ್ಪು

-
pasir
ಮರಳು

-
sampah
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
perak
ಬೆಳ್ಳಿ

-
batu
ಕಲ್ಲು

-
jerami
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
kayu
ಮರ

-
wol
ಉಣ್ಣೆ