ಸಂಗೀತ     
Musik

-

akordeon +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

band +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

gitar banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

konser +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

gendang +

ಮದ್ದಲೆ

-

drum +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

suling +

ಕೊಳಲು

-

grand piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

gitar +

ಗಿಟಾರ್

-

aula +

ಸಭಾಂಗಣ

-

keyboard +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

harmonika +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

musik +

ಸಂಗೀತ

-

penyangga teks musik +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

not +

ಸ್ವರ

-

organ +

ಆರ್ಗನ್

-

piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

saksofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

penyanyi +

ಹಾಡುಗಾರ

-

senar +

ತಂತಿ

-

terompet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

pemain terompet +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

biola +

ಪಿಟೀಲು

-

tas biola +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xilofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
akordeon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
band
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
gitar banjo
ಬಾಂಜೊ

-
klarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
konser
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
gendang
ಮದ್ದಲೆ

-
drum
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
suling
ಕೊಳಲು

-
grand piano
ಪಿಯಾನೊ

-
gitar
ಗಿಟಾರ್

-
aula
ಸಭಾಂಗಣ

-
keyboard
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
harmonika
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
musik
ಸಂಗೀತ

-
penyangga teks musik
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
not
ಸ್ವರ

-
organ
ಆರ್ಗನ್

-
piano
ಪಿಯಾನೊ

-
saksofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
penyanyi
ಹಾಡುಗಾರ

-
senar
ತಂತಿ

-
terompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
pemain terompet
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
biola
ಪಿಟೀಲು

-
tas biola
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xilofon
ಸೈಲೋಫೋನ್