ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Hewan besar

-

buaya aligator

ಮೊಸಳೆ

-

tanduk rusa

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

babun

ಬಬೂನ್

-

beruang

ಕರಡಿ

-

kerbau

ಎಮ್ಮೆ

-

unta

ಒಂಟೆ

-

cheetah

ಚಿರತೆ

-

sapi

ಹಸು

-

buaya

ಮೊಸಳೆ

-

dinosaurus

ಡೈನೋಸಾರ್

-

keledai

ಕತ್ತೆ

-

naga

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

gajah

ಆನೆ

-

jerapah

ಜಿರಾಫೆ

-

gorila

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

kuda nil

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

kuda

ಕುದುರೆ

-

kanguru

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

macan tutul

ಚಿರತೆ

-

singa

ಸಿಂಹ

-

llama

ಲಾಮ

-

lynx

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

monster

ರಾಕ್ಷಸ

-

moose

ಮೂಸ್

-

burung unta

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

panda

ಪ್ಯಾಂಡ

-

babi

ಹಂದಿ

-

beruang kutub

ಹಿಮಕರಡಿ

-

puma

ಪೂಮಾ

-

badak

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

rusa jantan

ಕಡವೆ

-

harimau

ಹುಲಿ

-

beruang laut

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

kuda liar

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

zebra

ಝೀಬ್ರಾ

-
buaya aligator
ಮೊಸಳೆ

-
tanduk rusa
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
babun
ಬಬೂನ್

-
beruang
ಕರಡಿ

-
kerbau
ಎಮ್ಮೆ

-
unta
ಒಂಟೆ

-
cheetah
ಚಿರತೆ

-
sapi
ಹಸು

-
buaya
ಮೊಸಳೆ

-
dinosaurus
ಡೈನೋಸಾರ್

-
keledai
ಕತ್ತೆ

-
naga
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
gajah
ಆನೆ

-
jerapah
ಜಿರಾಫೆ

-
gorila
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
kuda nil
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
kuda
ಕುದುರೆ

-
kanguru
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
macan tutul
ಚಿರತೆ

-
singa
ಸಿಂಹ

-
llama
ಲಾಮ

-
lynx
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
monster
ರಾಕ್ಷಸ

-
moose
ಮೂಸ್

-
burung unta
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
babi
ಹಂದಿ

-
beruang kutub
ಹಿಮಕರಡಿ

-
puma
ಪೂಮಾ

-
badak
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
rusa jantan
ಕಡವೆ

-
harimau
ಹುಲಿ

-
beruang laut
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
kuda liar
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
zebra
ಝೀಬ್ರಾ