ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Hewan kecil

-

semut +

ಇರುವೆ

-

kumbang +

ಜೀರುಂಡೆ

-

burung +

ಪಕ್ಷಿ

-

kandang burung +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

sangkar burung +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

bumblebee +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

kupu-kupu +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

ulat bulu +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

kelabang +

ಜರಿ

-

kepiting +

ಏಡಿ

-

lalat +

ನೊಣ

-

katak +

ಕಪ್ಪೆ

-

ikan mas +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

belalang +

ಮಿಡಿತೆ

-

tikus belanda +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

landak +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

burung kolibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguana +

ಉಡ

-

serangga +

ಕೀಟ

-

ubur-ubur +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

anak kucing +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

kepik +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

kadal +

ಹಲ್ಲಿ

-

kutu +

ಹೇನು

-

marmut +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

nyamuk +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

tikus +

ಇಲಿ

-

tiram +

ಸಿಂಪಿ

-

kalajengking +

ಚೇಳು

-

kuda laut +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

kulit kerang +

ಚಿಪ್ಪು

-

udang +

ಸೀಗಡಿ

-

laba-laba +

ಜೇಡ

-

jaring laba-laba +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

bintang laut +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

tawon +

ಕಣಜ

-
semut
ಇರುವೆ

-
kumbang
ಜೀರುಂಡೆ

-
burung
ಪಕ್ಷಿ

-
kandang burung
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
sangkar burung
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
bumblebee
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
kupu-kupu
ಚಿಟ್ಟೆ

-
ulat bulu
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
kelabang
ಜರಿ

-
kepiting
ಏಡಿ

-
lalat
ನೊಣ

-
katak
ಕಪ್ಪೆ

-
ikan mas
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
belalang
ಮಿಡಿತೆ

-
tikus belanda
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
landak
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
burung kolibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguana
ಉಡ

-
serangga
ಕೀಟ

-
ubur-ubur
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
anak kucing
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
kepik
ಲೇಡಿಬಗ್

-
kadal
ಹಲ್ಲಿ

-
kutu
ಹೇನು

-
marmut
ಮಾರ್ಮಟ್

-
nyamuk
ಸೊಳ್ಳೆ

-
tikus
ಇಲಿ

-
tiram
ಸಿಂಪಿ

-
kalajengking
ಚೇಳು

-
kuda laut
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
kulit kerang
ಚಿಪ್ಪು

-
udang
ಸೀಗಡಿ

-
laba-laba
ಜೇಡ

-
jaring laba-laba
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
bintang laut
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
tawon
ಕಣಜ