ಕಟ್ಟುಗಳು     
Imballaggio

-

il foglio di alluminio

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

la botte

ಪೀಪಾಯಿ

-

il cestino

ಬುಟ್ಟಿ

-

la bottiglia

ಸೀಸೆ

-

il pacchetto

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la scatola di cioccolatini

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

il cartone

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

il contenuto

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

la cassa

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la busta

ಲಕೋಟೆ

-

i nodi

ಗಂಟು

-

la scatola in metallo

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

il barile

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

l'imballaggio

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

la carta

ಕಾಗದ

-

il sacchetto di carta

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

la plastica

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

lo lattina

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

la borsetta

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

il barile di vino

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

la bottiglia di vino

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

la scatola di legno

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
il foglio di alluminio
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
la botte
ಪೀಪಾಯಿ

-
il cestino
ಬುಟ್ಟಿ

-
la bottiglia
ಸೀಸೆ

-
il pacchetto
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la scatola di cioccolatini
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
il cartone
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
il contenuto
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
la cassa
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la busta
ಲಕೋಟೆ

-
i nodi
ಗಂಟು

-
la scatola in metallo
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
il barile
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
l'imballaggio
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
la carta
ಕಾಗದ

-
il sacchetto di carta
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
la plastica
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
lo lattina
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
la borsetta
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
il barile di vino
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
la bottiglia di vino
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
la scatola di legno
ಮರದ ಡಬ್ಬ