ಮನೆ     
Appartamento

-

il condizionatore d'aria +

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-

l'appartamento +

ಮನೆ

-

il balcone +

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-

il seminterrato +

ತಳಮನೆ

-

la vasca da bagno +

ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-

il bagno +

ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-

il campanello +

ಗಂಟೆ

-

le gelosie +

ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-

il camino +

ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-

il detergente +

ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-

il condizionatore +

ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-

il bancone +

ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-

la crepa +

ಬಿರುಕು

-

il cuscino +

ಮೆತ್ತೆ

-

la porta +

ಬಾಗಿಲು

-

il battente +

ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-

la pattumiera +

ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-

l'ascensore +

ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-

l'ingresso +

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-

la recinzione +

ಬೇಲಿ

-

l'allarme antincendio +

ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-

il camino +

ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-

il vaso da fiori +

ಹೂವಿನಕುಂಡ

-

il garage +

ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-

il giardino +

ಉದ್ಯಾನ

-

il riscaldamento +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

la casa +

ಮನೆ

-

il numero civico +

ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-

l'asse da stiro +

ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-

la cucina +

ಅಡಿಗೆಮನೆ

-

il padrone di casa +

ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-

l'interruttore della luce +

ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-

il soggiorno +

ಹಜಾರ

-

la cassetta postale +

ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

il marmo +

ಅಮೃತಶಿಲೆ

-

la presa di corrente +

ಹೊರಗಿಂಡಿ

-

la piscina +

ಈಜುಕೊಳ

-

la veranda +

ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-

il calorifero +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

il trasloco +

ಸ್ಥಳಾಂತರ

-

l'affitto +

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-

il bagno +

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-

le tegole +

ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-

la doccia +

ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-

le scale +

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-

la stufa +

ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-

lo studio +

ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-

il rubinetto +

ನಲ್ಲಿ

-

la piastrella +

ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-

la toilette +

ಶೌಚಾಲಯ

-

l'aspirapolvere +

ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-

la parete +

ಗೋಡೆ

-

la carta da parati +

ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-

la finestra +

ಕಿಟಕಿ

-
il condizionatore d'aria
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-
l'appartamento
ಮನೆ

-
il balcone
ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-
il seminterrato
ತಳಮನೆ

-
la vasca da bagno
ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-
il bagno
ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-
il campanello
ಗಂಟೆ

-
le gelosie
ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-
il camino
ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-
il detergente
ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-
il condizionatore
ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-
il bancone
ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-
la crepa
ಬಿರುಕು

-
il cuscino
ಮೆತ್ತೆ

-
la porta
ಬಾಗಿಲು

-
il battente
ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-
la pattumiera
ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-
l'ascensore
ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-
l'ingresso
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-
la recinzione
ಬೇಲಿ

-
l'allarme antincendio
ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-
il camino
ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-
il vaso da fiori
ಹೂವಿನಕುಂಡ

-
il garage
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-
il giardino
ಉದ್ಯಾನ

-
il riscaldamento
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
la casa
ಮನೆ

-
il numero civico
ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-
l'asse da stiro
ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-
la cucina
ಅಡಿಗೆಮನೆ

-
il padrone di casa
ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-
l'interruttore della luce
ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-
il soggiorno
ಹಜಾರ

-
la cassetta postale
ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
il marmo
ಅಮೃತಶಿಲೆ

-
la presa di corrente
ಹೊರಗಿಂಡಿ

-
la piscina
ಈಜುಕೊಳ

-
la veranda
ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-
il calorifero
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
il trasloco
ಸ್ಥಳಾಂತರ

-
l'affitto
ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-
il bagno
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-
le tegole
ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-
la doccia
ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-
le scale
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-
la stufa
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-
lo studio
ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-
il rubinetto
ನಲ್ಲಿ

-
la piastrella
ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-
la toilette
ಶೌಚಾಲಯ

-
l'aspirapolvere
ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-
la parete
ಗೋಡೆ

-
la carta da parati
ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-
la finestra
ಕಿಟಕಿ