ಉದ್ಯೋಗಗಳು     
Professioni

-

l'architetto

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ

-

l'astronauta

ಖಗೋಳಯಾತ್ರಿ

-

il parrucchiere

ಕ್ಷೌರಿಕ

-

il fabbro

ಕಮ್ಮಾರ

-

il pugile

ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಜಟ್ಟಿ

-

il torero

ಗೂಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣೆಸುವವನು

-

il burocrate

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

-

il viaggio di lavoro

ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ

-

l'uomo d'affari

ವ್ಯಾಪಾರಿ

-

il macellaio

ಕಟುಕ

-

il meccanico

ಕಾರ್ ಯಂತ್ರಕರ್ಮಿ

-

il custode

ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವ

-

la signora delle pulizie

ಮನೆಕೆಲಸದವಳು

-

il pagliaccio

ವಿದೂಷಕ

-

il collega

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ

-

il direttore

ಮೇಳ ನಿಯಂತ್ರಕ

-

il cuoco

ಬಾಣಸಿಗ

-

il cowboy

ಗೋವಳ

-

il dentista

ದಂತವೈದ್ಯ

-

il detective

ಪತ್ತೇದಾರ

-

il subacqueo

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವನು

-

il medico

ವೈದ್ಯ

-

il dottore

ಪಂಡಿತ

-

l'elettricista

ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಾರ

-

la studentessa

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

-

il vigile del fuoco

ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವವನು

-

il pescatore

ಬೆಸ್ತ

-

il calciatore

ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರ

-

il gangster

ದರೋಡೆಕೋರ

-

il giardiniere

ಮಾಲಿ

-

il golfista

ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ

-

il chitarrista

ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕ

-

il cacciatore

ಬೇಟೆಗಾರ

-

il designer d'interni

ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ

-

il giudice

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ

-

il canottiere

ನಾವಿಕ

-

il mago

ಮಂತ್ರವಾದಿ

-

lo studente

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

-

il maratoneta

ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ

-

il musicista

ಸಂಗೀತಗಾರ

-

la suora

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ

-

il lavoro

ಉದ್ಯೋಗ

-

l'oculista

ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯ

-

l'ottico

ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ

-

il pittore

ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವವನು

-

il ragazzo dei giornali

ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹುಡುಗ

-

il fotografo

ಛಾಯಗ್ರಾಹಕ

-

il pirata

ಕಡಲ್ಗಳ್ಳ

-

l'idraulico

ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವನು

-

il poliziotto

ಆರಕ್ಷಕ

-

il fattorino

ಹಮಾಲಿ

-

il prigioniero

ಸೆರೆವಾಸಿ

-

la segretaria

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

-

la spia

ಗೂಢಚಾರ

-

il chirurgo

ಶಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯ

-

l'insegnante

ಗುರು

-

il ladro

ಕಳ್ಳ

-

il camionista

ಭಾರಿವಾಹನ ಚಾಲಕ

-

la disoccupazione

ನಿರುದ್ಯೋಗ

-

la cameriera

ಪರಿಚಾರಕಿ

-

la lavavetri

ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡುವವನು

-

il lavoro

ಕೆಲಸ

-

il lavoratore

ಕೆಲಸಗಾರ

-
l'architetto
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ

-
l'astronauta
ಖಗೋಳಯಾತ್ರಿ

-
il parrucchiere
ಕ್ಷೌರಿಕ

-
il fabbro
ಕಮ್ಮಾರ

-
il pugile
ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಜಟ್ಟಿ

-
il torero
ಗೂಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣೆಸುವವನು

-
il burocrate
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

-
il viaggio di lavoro
ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ

-
l'uomo d'affari
ವ್ಯಾಪಾರಿ

-
il macellaio
ಕಟುಕ

-
il meccanico
ಕಾರ್ ಯಂತ್ರಕರ್ಮಿ

-
il custode
ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವ

-
la signora delle pulizie
ಮನೆಕೆಲಸದವಳು

-
il pagliaccio
ವಿದೂಷಕ

-
il collega
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ

-
il direttore
ಮೇಳ ನಿಯಂತ್ರಕ

-
il cuoco
ಬಾಣಸಿಗ

-
il cowboy
ಗೋವಳ

-
il dentista
ದಂತವೈದ್ಯ

-
il detective
ಪತ್ತೇದಾರ

-
il subacqueo
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವನು

-
il medico
ವೈದ್ಯ

-
il dottore
ಪಂಡಿತ

-
l'elettricista
ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಾರ

-
la studentessa
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

-
il vigile del fuoco
ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವವನು

-
il pescatore
ಬೆಸ್ತ

-
il calciatore
ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರ

-
il gangster
ದರೋಡೆಕೋರ

-
il giardiniere
ಮಾಲಿ

-
il golfista
ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ

-
il chitarrista
ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕ

-
il cacciatore
ಬೇಟೆಗಾರ

-
il designer d'interni
ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ

-
il giudice
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ

-
il canottiere
ನಾವಿಕ

-
il mago
ಮಂತ್ರವಾದಿ

-
lo studente
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

-
il maratoneta
ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ

-
il musicista
ಸಂಗೀತಗಾರ

-
la suora
ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ

-
il lavoro
ಉದ್ಯೋಗ

-
l'oculista
ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯ

-
l'ottico
ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ

-
il pittore
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವವನು

-
il ragazzo dei giornali
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹುಡುಗ

-
il fotografo
ಛಾಯಗ್ರಾಹಕ

-
il pirata
ಕಡಲ್ಗಳ್ಳ

-
l'idraulico
ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವನು

-
il poliziotto
ಆರಕ್ಷಕ

-
il fattorino
ಹಮಾಲಿ

-
il prigioniero
ಸೆರೆವಾಸಿ

-
la segretaria
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

-
la spia
ಗೂಢಚಾರ

-
il chirurgo
ಶಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯ

-
l'insegnante
ಗುರು

-
il ladro
ಕಳ್ಳ

-
il camionista
ಭಾರಿವಾಹನ ಚಾಲಕ

-
la disoccupazione
ನಿರುದ್ಯೋಗ

-
la cameriera
ಪರಿಚಾರಕಿ

-
la lavavetri
ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡುವವನು

-
il lavoro
ಕೆಲಸ

-
il lavoratore
ಕೆಲಸಗಾರ