ಸಸ್ಯಗಳು     
Piante

-

il bambù +

ಬೊಂಬು

-

il fiore +

ಹೂವು

-

il mazzo di fiori +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

il ramo +

ರೆಂಬೆ

-

la gemma +

ಮೊಗ್ಗು

-

il cactus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

il trifoglio +

ಕ್ಲೋವರ್

-

la pigna +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

il fiordaliso +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

il croco +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

il narciso +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

la margherita +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

il dente di leone +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

il fiore +

ಹೂವು

-

il fogliame +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

i cereali +

ಕಾಳು

-

l'erba +

ಹುಲ್ಲು

-

la crescita +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

il giacinto +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

il prato +

ಹಸಲೆ

-

il giglio +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

i semi di lino +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

il fungo +

ಅಣಬೆ

-

l'olivo +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

la palma +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

la viola del pensiero +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

il pesco +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

la pianta +

ಗಿಡ

-

il papavero +

ಗಸಗಸೆ

-

la radice +

ಬೇರು

-

la rosa +

ಗುಲಾಬಿ

-

il seme +

ಬೀಜ

-

il bucaneve +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

il girasole +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

la spina +

ಮುಳ್ಳು

-

il tronco +

ಕಾಂಡ

-

il tulipano +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

la ninfea +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

il grano +

ಗೋಧಿ

-
il bambù
ಬೊಂಬು

-
il fiore
ಹೂವು

-
il mazzo di fiori
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
il ramo
ರೆಂಬೆ

-
la gemma
ಮೊಗ್ಗು

-
il cactus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
il trifoglio
ಕ್ಲೋವರ್

-
la pigna
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
il fiordaliso
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
il croco
ಕ್ರೋಕಸ್

-
il narciso
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
la margherita
ಡೇಯ್ಸಿ

-
il dente di leone
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
il fiore
ಹೂವು

-
il fogliame
ಎಲೆಗುಂಪು

-
i cereali
ಕಾಳು

-
l'erba
ಹುಲ್ಲು

-
la crescita
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
il giacinto
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
il prato
ಹಸಲೆ

-
il giglio
ಲಿಲ್ಲಿ

-
i semi di lino
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
il fungo
ಅಣಬೆ

-
l'olivo
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
la palma
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
la viola del pensiero
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
il pesco
ಪೀಚ್ ಮರ

-
la pianta
ಗಿಡ

-
il papavero
ಗಸಗಸೆ

-
la radice
ಬೇರು

-
la rosa
ಗುಲಾಬಿ

-
il seme
ಬೀಜ

-
il bucaneve
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
il girasole
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
la spina
ಮುಳ್ಳು

-
il tronco
ಕಾಂಡ

-
il tulipano
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
la ninfea
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
il grano
ಗೋಧಿ