ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiali

-

l'ottone +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

il cemento +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

la ceramica +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

la tela +

ಅರಿವೆ

-

il tessuto +

ಬಟ್ಟೆ

-

il cotone +

ಹತ್ತಿ

-

il cristallo +

ಹರಳು

-

la sporcizia +

ಕೊಳೆ

-

la colla +

ಗೋಂದು

-

la pelle +

ಚರ್ಮ

-

il metallo +

ಲೋಹ

-

l'olio +

ಎಣ್ಣೆ

-

la polvere +

ಹುಡಿ

-

il sale +

ಉಪ್ಪು

-

la sabbia +

ಮರಳು

-

il rottame +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

l'argento +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

la pietra +

ಕಲ್ಲು

-

la paglia +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

il legno +

ಮರ

-

la lana +

ಉಣ್ಣೆ

-
l'ottone
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
il cemento
ಸಿಮೆಂಟ್

-
la ceramica
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
la tela
ಅರಿವೆ

-
il tessuto
ಬಟ್ಟೆ

-
il cotone
ಹತ್ತಿ

-
il cristallo
ಹರಳು

-
la sporcizia
ಕೊಳೆ

-
la colla
ಗೋಂದು

-
la pelle
ಚರ್ಮ

-
il metallo
ಲೋಹ

-
l'olio
ಎಣ್ಣೆ

-
la polvere
ಹುಡಿ

-
il sale
ಉಪ್ಪು

-
la sabbia
ಮರಳು

-
il rottame
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
l'argento
ಬೆಳ್ಳಿ

-
la pietra
ಕಲ್ಲು

-
la paglia
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
il legno
ಮರ

-
la lana
ಉಣ್ಣೆ