ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiali

-

l'ottone

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

il cemento

ಸಿಮೆಂಟ್

-

la ceramica

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

la tela

ಅರಿವೆ

-

il tessuto

ಬಟ್ಟೆ

-

il cotone

ಹತ್ತಿ

-

il cristallo

ಹರಳು

-

la sporcizia

ಕೊಳೆ

-

la colla

ಗೋಂದು

-

la pelle

ಚರ್ಮ

-

il metallo

ಲೋಹ

-

l'olio

ಎಣ್ಣೆ

-

la polvere

ಹುಡಿ

-

il sale

ಉಪ್ಪು

-

la sabbia

ಮರಳು

-

il rottame

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

l'argento

ಬೆಳ್ಳಿ

-

la pietra

ಕಲ್ಲು

-

la paglia

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

la lana

ಉಣ್ಣೆ

-
l'ottone
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
il cemento
ಸಿಮೆಂಟ್

-
la ceramica
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
la tela
ಅರಿವೆ

-
il tessuto
ಬಟ್ಟೆ

-
il cotone
ಹತ್ತಿ

-
il cristallo
ಹರಳು

-
la sporcizia
ಕೊಳೆ

-
la colla
ಗೋಂದು

-
la pelle
ಚರ್ಮ

-
il metallo
ಲೋಹ

-
l'olio
ಎಣ್ಣೆ

-
la polvere
ಹುಡಿ

-
il sale
ಉಪ್ಪು

-
la sabbia
ಮರಳು

-
il rottame
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
l'argento
ಬೆಳ್ಳಿ

-
la pietra
ಕಲ್ಲು

-
la paglia
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
il legno
ಮರ

-
la lana
ಉಣ್ಣೆ