ಕಾರ್     
Auto

-

il filtro dell'aria +

ವಾಯು ಶೋಧಕ

-

il guasto +

ಕೆಡುವುದು

-

il camper +

ಶಿಬಿರವಾಹನ

-

la batteria +

ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-

il seggiolino per bambini +

ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-

il danno +

ಹಾನಿ

-

il diesel +

ಡೀಸೆಲ್

-

il tubo di scappamento +

ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-

la gomma a terra +

ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-

il benzinaio +

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-

il faro +

ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

il cofano +

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-

il cricco +

ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-

la tanica +

ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-

lo sfasciacarrozze +

ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-

la coda +

ಹಿಂಭಾಗ

-

il fanalino di coda +

ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

lo specchietto retrovisore +

ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-

la guida +

ಸವಾರಿ

-

il cerchio +

ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-

la candela +

ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-

il tachimetro +

ವೇಗಮಾಪಕ

-

la multa +

ದಂಡಪತ್ರ

-

lo pneumatico +

ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-

il carro attrezzi +

ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-

l'auto d'epoca +

ಪುರಾತನ ಕಾರು

-

la ruota +

ಚಕ್ರ

-
il filtro dell'aria
ವಾಯು ಶೋಧಕ

-
il guasto
ಕೆಡುವುದು

-
il camper
ಶಿಬಿರವಾಹನ

-
la batteria
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-
il seggiolino per bambini
ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-
il danno
ಹಾನಿ

-
il diesel
ಡೀಸೆಲ್

-
il tubo di scappamento
ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-
la gomma a terra
ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-
il benzinaio
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-
il faro
ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
il cofano
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-
il cricco
ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-
la tanica
ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-
lo sfasciacarrozze
ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-
la coda
ಹಿಂಭಾಗ

-
il fanalino di coda
ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
lo specchietto retrovisore
ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-
la guida
ಸವಾರಿ

-
il cerchio
ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-
la candela
ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-
il tachimetro
ವೇಗಮಾಪಕ

-
la multa
ದಂಡಪತ್ರ

-
lo pneumatico
ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-
il carro attrezzi
ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-
l'auto d'epoca
ಪುರಾತನ ಕಾರು

-
la ruota
ಚಕ್ರ