ಕಲೆ     
Arte

-

l'applauso +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

l'arte +

ಕಲೆ

-

l'inchino +

ಬಾಗು

-

il pennello +

ಕುಂಚ

-

il libro da colorare +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

la ballerina +

ನರ್ತಕಿ

-

il disegno +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

la galleria d'arte +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

la vetrata +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

il graffito +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

l'artigianato +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

il mosaico +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

l'affresco +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

il museo +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

l'esecuzione +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

il quadro +

ಚಿತ್ರ

-

la poesia +

ಕವನ

-

la scultura +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

l'inno +

ಹಾಡು

-

la statua +

ವಿಗ್ರಹ

-

l'acquerello +

ಜಲವರ್ಣ

-
l'applauso
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
l'arte
ಕಲೆ

-
l'inchino
ಬಾಗು

-
il pennello
ಕುಂಚ

-
il libro da colorare
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
la ballerina
ನರ್ತಕಿ

-
il disegno
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
la galleria d'arte
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
la vetrata
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
il graffito
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
l'artigianato
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
il mosaico
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
l'affresco
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
il museo
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
l'esecuzione
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
il quadro
ಚಿತ್ರ

-
la poesia
ಕವನ

-
la scultura
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
l'inno
ಹಾಡು

-
la statua
ವಿಗ್ರಹ

-
l'acquerello
ಜಲವರ್ಣ