ನಗರ     
Città

-

l'aeroporto +

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-

il condominio +

ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-

la panchina +

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

la metropoli +

ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-

la pista ciclabile +

ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-

la marina +

ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-

la capitale +

ರಾಜಧಾನಿ

-

il carillon +

ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-

il cimitero +

ಸ್ಮಶಾನ

-

il cinema +

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-

la città +

ನಗರ

-

la mappa della città +

ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-

il crimine +

ಅಪರಾಧ

-

la dimostrazione +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

la fiera +

ಜಾತ್ರೆ

-

i vigili del fuoco +

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-

la fontana +

ಕಾರಂಜಿ

-

la spazzatura +

ಕಸ

-

il porto +

ಬಂದರು

-

l'hotel +

ವಸತಿಗೃಹ

-

l'idrante +

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-

il punto di riferimento +

ಹೆಗ್ಗುರುತು

-

la cassetta delle lettere +

ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

il quartiere +

ನೆರೆಹೊರೆ

-

l'insegna al neon +

ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-

la discoteca +

ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-

il centro storico +

ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-

l'opera +

ಗೀತನಾಟಕ

-

il parco +

ಉದ್ಯಾನವನ

-

la panchina del parco +

ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-

il parcheggio +

ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-

la cabina telefonica +

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-

il codice postale (CAP) +

ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-

il carcere +

ಸೆರೆಮನೆ

-

il pub +

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-

i luoghi +

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-

l'orizzonte +

ದಿಗಂತ

-

il lampione +

ಬೀದಿ ದೀಪ

-

l'ufficio del turismo +

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-

la torre +

ಗೋಪುರ

-

il tunnel +

ಸುರಂಗ

-

il veicolo +

ವಾಹನ

-

il villaggio +

ಹಳ್ಳಿ

-

la torre dell'acqua +

ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ

-
l'aeroporto
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-
il condominio
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-
la panchina
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
la metropoli
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-
la pista ciclabile
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-
la marina
ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-
la capitale
ರಾಜಧಾನಿ

-
il carillon
ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-
il cimitero
ಸ್ಮಶಾನ

-
il cinema
ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-
la città
ನಗರ

-
la mappa della città
ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-
il crimine
ಅಪರಾಧ

-
la dimostrazione
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
la fiera
ಜಾತ್ರೆ

-
i vigili del fuoco
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-
la fontana
ಕಾರಂಜಿ

-
la spazzatura
ಕಸ

-
il porto
ಬಂದರು

-
l'hotel
ವಸತಿಗೃಹ

-
l'idrante
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-
il punto di riferimento
ಹೆಗ್ಗುರುತು

-
la cassetta delle lettere
ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
il quartiere
ನೆರೆಹೊರೆ

-
l'insegna al neon
ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-
la discoteca
ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-
il centro storico
ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-
l'opera
ಗೀತನಾಟಕ

-
il parco
ಉದ್ಯಾನವನ

-
la panchina del parco
ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-
il parcheggio
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-
la cabina telefonica
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-
il codice postale (CAP)
ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-
il carcere
ಸೆರೆಮನೆ

-
il pub
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-
i luoghi
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-
l'orizzonte
ದಿಗಂತ

-
il lampione
ಬೀದಿ ದೀಪ

-
l'ufficio del turismo
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-
la torre
ಗೋಪುರ

-
il tunnel
ಸುರಂಗ

-
il veicolo
ವಾಹನ

-
il villaggio
ಹಳ್ಳಿ

-
la torre dell'acqua
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ