ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Architettura

-

l'architettura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

l'arena +

ಅಖಾಡ

-

il granaio +

ಕಣಜ

-

il barocco +

ಬಾರೋಕ್

-

il blocco per costruzioni +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

la casa di mattoni +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

il ponte +

ಸೇತುವೆ

-

l'edificio +

ಕಟ್ಟಡ

-

il castello +

ಕೋಟೆ

-

la cattedrale +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

la colonna +

ಕಂಬ

-

il cantiere +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

la cupola +

ಗುಮ್ಮಟ

-

la facciata +

ಮುಖಭಾಗ

-

lo stadio di calcio +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

il borgo +

ದುರ್ಗ

-

il timpano +

ಚಂದಾಯ

-

la porta delle mura +

ದ್ವಾರ

-

la casa a graticcio +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

il faro +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

il monumento +

ಸ್ಮಾರಕ

-

la moschea +

ಮಸೀದಿ

-

l'obelisco +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

l'edificio per uffici +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

il tetto +

ತಾರಸಿ

-

le rovine +

ಅವಶೇಷ

-

l'impalcatura +

ಸಾರುವೆ

-

il grattacielo +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

il ponte sospeso +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

la piastrella +

ಹೆಂಚು

-
l'architettura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
l'arena
ಅಖಾಡ

-
il granaio
ಕಣಜ

-
il barocco
ಬಾರೋಕ್

-
il blocco per costruzioni
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
la casa di mattoni
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
il ponte
ಸೇತುವೆ

-
l'edificio
ಕಟ್ಟಡ

-
il castello
ಕೋಟೆ

-
la cattedrale
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
la colonna
ಕಂಬ

-
il cantiere
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
la cupola
ಗುಮ್ಮಟ

-
la facciata
ಮುಖಭಾಗ

-
lo stadio di calcio
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
il borgo
ದುರ್ಗ

-
il timpano
ಚಂದಾಯ

-
la porta delle mura
ದ್ವಾರ

-
la casa a graticcio
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
il faro
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
il monumento
ಸ್ಮಾರಕ

-
la moschea
ಮಸೀದಿ

-
l'obelisco
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
l'edificio per uffici
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
il tetto
ತಾರಸಿ

-
le rovine
ಅವಶೇಷ

-
l'impalcatura
ಸಾರುವೆ

-
il grattacielo
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
il ponte sospeso
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
la piastrella
ಹೆಂಚು