ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Grandi animali

-

l'alligatore +

ಮೊಸಳೆ

-

le corna +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

il babbuino +

ಬಬೂನ್

-

l'orso +

ಕರಡಿ

-

il bufalo +

ಎಮ್ಮೆ

-

il cammello +

ಒಂಟೆ

-

il ghepardo +

ಚಿರತೆ

-

la mucca +

ಹಸು

-

il coccodrillo +

ಮೊಸಳೆ

-

il dinosauro +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

l'asino +

ಕತ್ತೆ

-

il drago +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

l'elefante +

ಆನೆ

-

la giraffa +

ಜಿರಾಫೆ

-

il gorilla +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

l'ippopotamo +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

il cavallo +

ಕುದುರೆ

-

il canguro +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

il leopardo +

ಚಿರತೆ

-

il leone +

ಸಿಂಹ

-

il lama +

ಲಾಮ

-

la lince +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

il mostro +

ರಾಕ್ಷಸ

-

l'alce +

ಮೂಸ್

-

lo struzzo +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

il panda +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

il maiale +

ಹಂದಿ

-

l'orso polare +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

il puma +

ಪೂಮಾ

-

il rinoceronte +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

il cervo +

ಕಡವೆ

-

la tigre +

ಹುಲಿ

-

il tricheco +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

il cavallo selvaggio +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

la zebra +

ಝೀಬ್ರಾ

-
l'alligatore
ಮೊಸಳೆ

-
le corna
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
il babbuino
ಬಬೂನ್

-
l'orso
ಕರಡಿ

-
il bufalo
ಎಮ್ಮೆ

-
il cammello
ಒಂಟೆ

-
il ghepardo
ಚಿರತೆ

-
la mucca
ಹಸು

-
il coccodrillo
ಮೊಸಳೆ

-
il dinosauro
ಡೈನೋಸಾರ್

-
l'asino
ಕತ್ತೆ

-
il drago
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
l'elefante
ಆನೆ

-
la giraffa
ಜಿರಾಫೆ

-
il gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
l'ippopotamo
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
il cavallo
ಕುದುರೆ

-
il canguro
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
il leopardo
ಚಿರತೆ

-
il leone
ಸಿಂಹ

-
il lama
ಲಾಮ

-
la lince
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
il mostro
ರಾಕ್ಷಸ

-
l'alce
ಮೂಸ್

-
lo struzzo
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
il panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
il maiale
ಹಂದಿ

-
l'orso polare
ಹಿಮಕರಡಿ

-
il puma
ಪೂಮಾ

-
il rinoceronte
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
il cervo
ಕಡವೆ

-
la tigre
ಹುಲಿ

-
il tricheco
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
il cavallo selvaggio
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
la zebra
ಝೀಬ್ರಾ