ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Grandi animali

-

l'alligatore

ಮೊಸಳೆ

-

le corna

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

il babbuino

ಬಬೂನ್

-

l'orso

ಕರಡಿ

-

il bufalo

ಎಮ್ಮೆ

-

il cammello

ಒಂಟೆ

-

il ghepardo

ಚಿರತೆ

-

la mucca

ಹಸು

-

il coccodrillo

ಮೊಸಳೆ

-

il dinosauro

ಡೈನೋಸಾರ್

-

l'asino

ಕತ್ತೆ

-

il drago

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

l'elefante

ಆನೆ

-

la giraffa

ಜಿರಾಫೆ

-

il gorilla

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

l'ippopotamo

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

il cavallo

ಕುದುರೆ

-

il canguro

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

il leopardo

ಚಿರತೆ

-

il leone

ಸಿಂಹ

-

il lama

ಲಾಮ

-

la lince

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

il mostro

ರಾಕ್ಷಸ

-

l'alce

ಮೂಸ್

-

lo struzzo

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

il panda

ಪ್ಯಾಂಡ

-

il maiale

ಹಂದಿ

-

l'orso polare

ಹಿಮಕರಡಿ

-

il puma

ಪೂಮಾ

-

il rinoceronte

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

il cervo

ಕಡವೆ

-

la tigre

ಹುಲಿ

-

il tricheco

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

il cavallo selvaggio

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

la zebra

ಝೀಬ್ರಾ

-
l'alligatore
ಮೊಸಳೆ

-
le corna
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
il babbuino
ಬಬೂನ್

-
l'orso
ಕರಡಿ

-
il bufalo
ಎಮ್ಮೆ

-
il cammello
ಒಂಟೆ

-
il ghepardo
ಚಿರತೆ

-
la mucca
ಹಸು

-
il coccodrillo
ಮೊಸಳೆ

-
il dinosauro
ಡೈನೋಸಾರ್

-
l'asino
ಕತ್ತೆ

-
il drago
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
l'elefante
ಆನೆ

-
la giraffa
ಜಿರಾಫೆ

-
il gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
l'ippopotamo
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
il cavallo
ಕುದುರೆ

-
il canguro
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
il leopardo
ಚಿರತೆ

-
il leone
ಸಿಂಹ

-
il lama
ಲಾಮ

-
la lince
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
il mostro
ರಾಕ್ಷಸ

-
l'alce
ಮೂಸ್

-
lo struzzo
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
il panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
il maiale
ಹಂದಿ

-
l'orso polare
ಹಿಮಕರಡಿ

-
il puma
ಪೂಮಾ

-
il rinoceronte
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
il cervo
ಕಡವೆ

-
la tigre
ಹುಲಿ

-
il tricheco
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
il cavallo selvaggio
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
la zebra
ಝೀಬ್ರಾ