ತರಕಾರಿಗಳು     
野菜

-

芽キャベツ
mekyabetsu
+

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

アーティチョーク
ātichōku
+

ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-

アスパラガス
asuparagasu
+

ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-

アボカド
abokado
+

ಅವೊಕಾಡೊ

-


mame
+

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-

ピーマン
pīman
+

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

ブロッコリー
burokkorī
+

ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-

キャベツ
kyabetsu
+

ಎಲೆ ಕೋಸು

-

キャベツカブラ
kyabetsukabura
+

ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-

ニンジン
ninjin
+

ಕ್ಯಾರೆಟ್

-

カリフラワー
karifurawā
+

ಹೂಕೋಸು

-

セロリ
serori
+

ಸೆಲೆರಿ

-

チコリ
chikori
+

ಚಿಕೋರಿ

-

チリ
Chiri
+

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

トウモロコシ
tōmorokoshi
+

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-

キュウリ
kyūri
+

ಸೌತೆಕಾಯಿ

-

茄子
nasu
+

ಬದನೆಕಾಯಿ

-

フェンネル
fen'neru
+

ಫೆನೆಲ್

-

ニンニク
nin'niku
+

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-

グリーンキャベッジ
gurīnkyabejji
+

ಹಸಿರು ಕೋಸು

-

ケール
kēru
+

ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-

ネギ
negi
+

ಲೀಕ್

-

レタス
retasu
+

ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-

オクラ
okura
+

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-

オリーブ
orību
+

ಓಲಿವ್

-

タマネギ
tamanegi
+

ಈರುಳ್ಳಿ

-

パセリ
paseri
+

ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-

エンドウ豆
endō mame
+

ಬಟಾಣಿ

-

カボチャ
kabocha
+

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-

カボチャの種
kabochanotane
+

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-

大根
daikon
+

ಮೂಲಂಗಿ

-

紫キャベツ
Murasaki kyabetsu
+

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

赤唐辛子
akatōkarashi
+

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

ほうれん草
hōrensō
+

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-

サツマイモ
satsumaimo
+

ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-

トマト
tomato
+

ಟೊಮೆಟೊ

-

野菜
yasai
+

ತರಕಾರಿಗಳು

-

ズッキーニ
zukkīni
+

ಝುಚ್ಚಿನಿ

-
芽キャベツ
mekyabetsu
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
アーティチョーク
ātichōku
ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-
アスパラガス
asuparagasu
ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-
アボカド
abokado
ಅವೊಕಾಡೊ

-

mame
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-
ピーマン
pīman
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
ブロッコリー
burokkorī
ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-
キャベツ
kyabetsu
ಎಲೆ ಕೋಸು

-
キャベツカブラ
kyabetsukabura
ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-
ニンジン
ninjin
ಕ್ಯಾರೆಟ್

-
カリフラワー
karifurawā
ಹೂಕೋಸು

-
セロリ
serori
ಸೆಲೆರಿ

-
チコリ
chikori
ಚಿಕೋರಿ

-
チリ
Chiri
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
トウモロコシ
tōmorokoshi
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-
キュウリ
kyūri
ಸೌತೆಕಾಯಿ

-
茄子
nasu
ಬದನೆಕಾಯಿ

-
フェンネル
fen'neru
ಫೆನೆಲ್

-
ニンニク
nin'niku
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-
グリーンキャベッジ
gurīnkyabejji
ಹಸಿರು ಕೋಸು

-
ケール
kēru
ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-
ネギ
negi
ಲೀಕ್

-
レタス
retasu
ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-
オクラ
okura
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-
オリーブ
orību
ಓಲಿವ್

-
タマネギ
tamanegi
ಈರುಳ್ಳಿ

-
パセリ
paseri
ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-
エンドウ豆
endō mame
ಬಟಾಣಿ

-
カボチャ
kabocha
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-
カボチャの種
kabochanotane
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-
大根
daikon
ಮೂಲಂಗಿ

-
紫キャベツ
Murasaki kyabetsu
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
赤唐辛子
akatōkarashi
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
ほうれん草
hōrensō
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-
サツマイモ
satsumaimo
ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-
トマト
tomato
ಟೊಮೆಟೊ

-
野菜
yasai
ತರಕಾರಿಗಳು

-
ズッキーニ
zukkīni
ಝುಚ್ಚಿನಿ