ಪೀಠೋಪಕರಣ     
家具

-

肘掛け椅子
hijikake isu
+

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-

ベッド
beddo
+

ಹಾಸಿಗೆ

-

寝具
shingu
+

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-

本棚
hondana
+

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-

カーペット
kāpetto
+

ಜಮಖಾನ

-

椅子
isu
+

ಕುರ್ಚಿ

-

箪笥
tansu
+

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-

ゆりかご
yuri kago
+

ತೊಟ್ಟಿಲು

-

食器棚
shokkitana
+

ಬೀರು

-

緞帳
donchō
+

ತೆರೆ

-

カーテン
kāten
+

ಪರದೆ

-


tsukue
+

ಇಳಿ ಮೇಜು

-

扇風機
senpūki
+

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-

マット
matto
+

ಚಾಪೆ

-

ベビーサークル
bebīsākuru
+

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-

ロッキングチェア
rokkinguchea
+

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-

金庫
kinko
+

ತಿಜೋರಿ

-

座席
zaseki
+

ಆಸನ

-


tana
+

ಕಪಾಟು

-

サイドテーブル
saidotēburu
+

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-

ソファ
sofa
+

ಸೋಫ

-

スツール
sutsūru
+

ಸ್ಟೂಲ್

-

テーブル
tēburu
+

ಮೇಜು

-

電気スタンド
denki sutando
+

ಮೇಜು ದೀಪ

-

屑籠
kuzu kago
+

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ

-
肘掛け椅子
hijikake isu
ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-
ベッド
beddo
ಹಾಸಿಗೆ

-
寝具
shingu
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-
本棚
hondana
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-
カーペット
kāpetto
ಜಮಖಾನ

-
椅子
isu
ಕುರ್ಚಿ

-
箪笥
tansu
ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-
ゆりかご
yuri kago
ತೊಟ್ಟಿಲು

-
食器棚
shokkitana
ಬೀರು

-
緞帳
donchō
ತೆರೆ

-
カーテン
kāten
ಪರದೆ

-

tsukue
ಇಳಿ ಮೇಜು

-
扇風機
senpūki
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-
マット
matto
ಚಾಪೆ

-
ベビーサークル
bebīsākuru
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-
ロッキングチェア
rokkinguchea
ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-
金庫
kinko
ತಿಜೋರಿ

-
座席
zaseki
ಆಸನ

-

tana
ಕಪಾಟು

-
サイドテーブル
saidotēburu
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-
ソファ
sofa
ಸೋಫ

-
スツール
sutsūru
ಸ್ಟೂಲ್

-
テーブル
tēburu
ಮೇಜು

-
電気スタンド
denki sutando
ಮೇಜು ದೀಪ

-
屑籠
kuzu kago
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ