ಖರೀದಿ     
ショッピング

-

バン屋
ban-ya
+

ಬೇಕರಿ

-

バーコード
bākōdo
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

本屋
hon'ya
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

コーヒーショップ
kōhīshoppu
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

薬屋
Kusuriya
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

ドライクリーニング店
doraikurīningu-ten
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

花屋
hanaya
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

プレゼント
purezento
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

市場
ichiba
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

市場ホール
ichiba hōru
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

新聞売り場
shinbun uriba
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

薬局
yakkyoku
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

郵便局
yūbinkyoku
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

陶器
tōki
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

安売り
yasuuri
+

ಮಾರಾಟ

-


mise
+

ಅಂಗಡಿ

-

ショッピング
shoppingu
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

ショッピングバッグ
shoppingu baggu
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

買い物かご
kaimono kago
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

ショッピングカート
shoppingukāto
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

ショッピングツアー
shoppingutsuā
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
バン屋
ban-ya
ಬೇಕರಿ

-
バーコード
bākōdo
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
本屋
hon'ya
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
コーヒーショップ
kōhīshoppu
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
薬屋
Kusuriya
ಔಷಧಾಗಾರ

-
ドライクリーニング店
doraikurīningu-ten
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
花屋
hanaya
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
プレゼント
purezento
ಉಡುಗೊರೆ

-
市場
ichiba
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
市場ホール
ichiba hōru
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
新聞売り場
shinbun uriba
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
薬局
yakkyoku
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
郵便局
yūbinkyoku
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
陶器
tōki
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
安売り
yasuuri
ಮಾರಾಟ

-

mise
ಅಂಗಡಿ

-
ショッピング
shoppingu
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
ショッピングバッグ
shoppingu baggu
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
買い物かご
kaimono kago
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
ショッピングカート
shoppingukāto
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
ショッピングツアー
shoppingutsuā
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ