ಕಟ್ಟುಗಳು     
포장

-

알루미늄 호일
alluminyum hoil
+

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-


tong
+

ಪೀಪಾಯಿ

-

바구니
baguni
+

ಬುಟ್ಟಿ

-


byeong
+

ಸೀಸೆ

-

상자
sangja
+

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

초콜릿 상자
chokollis sangja
+

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

판지
panji
+

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

내용
naeyong
+

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

상자
sangja
+

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

봉투
bongtu
+

ಲಕೋಟೆ

-

매듭
maedeub
+

ಗಂಟು

-

금속 상자
geumsog sangja
+

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

기름통
gileumtong
+

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

포장
pojang
+

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

종이
jong-i
+

ಕಾಗದ

-

종이 봉투
jong-i bongtu
+

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

플라스틱
peullaseutig
+

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

깡통
kkangtong
+

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

손가방
songabang
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

와인 통
wain tong
+

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

와인 병
wain byeong
+

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

나무 상자
namu sangja
+

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
알루미늄 호일
alluminyum hoil
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

tong
ಪೀಪಾಯಿ

-
바구니
baguni
ಬುಟ್ಟಿ

-

byeong
ಸೀಸೆ

-
상자
sangja
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
초콜릿 상자
chokollis sangja
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
판지
panji
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
내용
naeyong
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
상자
sangja
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
봉투
bongtu
ಲಕೋಟೆ

-
매듭
maedeub
ಗಂಟು

-
금속 상자
geumsog sangja
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
기름통
gileumtong
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
포장
pojang
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
종이
jong-i
ಕಾಗದ

-
종이 봉투
jong-i bongtu
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
플라스틱
peullaseutig
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
깡통
kkangtong
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
손가방
songabang
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
와인 통
wain tong
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
와인 병
wain byeong
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
나무 상자
namu sangja
ಮರದ ಡಬ್ಬ