ಸೇನೆ     
군대

-

항공 모함
hang-gong moham
+

ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-

탄약
tan-yag
+

ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-

갑옷
gab-os
+

ಕವಚ

-

군대
gundae
+

ಸೈನ್ಯ

-

체포
chepo
+

ಬಂಧನ

-

원자 폭탄
wonja pogtan
+

ಅಣು ಬಾಂಬ್

-

공격
gong-gyeog
+

ಆಕ್ರಮಣ

-

철조망
cheoljomang
+

ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-

폭발
pogbal
+

ಸ್ಪೋಟ

-

폭탄
pogtan
+

ಸಿಡಿಗುಂಡು

-

대포
daepo
+

ಫಿರಂಗಿ

-

탄약통
tan-yagtong
+

ತೋಟಾ

-

문장
munjang
+

ಲಾಂಛನ

-

방어
bang-eo
+

ರಕ್ಷಣೆ

-

파괴
pagoe
+

ನಾಶ

-

싸움
ssaum
+

ಯುದ್ಧ

-

전투 폭격기
jeontu poggyeoggi
+

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-

방독면
bangdogmyeon
+

ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-

경비
gyeongbi
+

ಬೆಂಗಾವಲು

-

수류탄
sulyutan
+

ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-

수갑
sugab
+

ಕೈಕೋಳ

-

헬멧
helmes
+

ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-

행진
haengjin
+

ಪಥಸಂಚಲನ

-

메달
medal
+

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-

군대
gundae
+

ಸೇನೆ

-

해군
haegun
+

ನೌಕಾತಂಡ

-

평화
pyeonghwa
+

ಶಾಂತಿ

-

조종사
jojongsa
+

ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-

권총
gwonchong
+

ಕೈಕೋವಿ

-

회전식 연발 권총
hoejeonsig yeonbal gwonchong
+

ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-

소총
sochong
+

ತುಪಾಕಿ

-

로켓
lokes
+

ಕ್ಷಿಪಣಿ

-

사수
sasu
+

ಗುರಿಗಾರ

-

발사
balsa
+

ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-

군인
gun-in
+

ಸೈನಿಕ

-

잠수함
jamsuham
+

ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-

감시
gamsi
+

ಕಣ್ಗಾವಲು

-


geom
+

ಖಡ್ಗ

-

탱크
taengkeu
+

ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-

유니폼
yunipom
+

ಸಮವಸ್ತ್ರ

-

승리
seungli
+

ಗೆಲುವು

-

승리자
seunglija
+

ಜಯಶಾಲಿ

-
항공 모함
hang-gong moham
ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-
탄약
tan-yag
ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-
갑옷
gab-os
ಕವಚ

-
군대
gundae
ಸೈನ್ಯ

-
체포
chepo
ಬಂಧನ

-
원자 폭탄
wonja pogtan
ಅಣು ಬಾಂಬ್

-
공격
gong-gyeog
ಆಕ್ರಮಣ

-
철조망
cheoljomang
ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-
폭발
pogbal
ಸ್ಪೋಟ

-
폭탄
pogtan
ಸಿಡಿಗುಂಡು

-
대포
daepo
ಫಿರಂಗಿ

-
탄약통
tan-yagtong
ತೋಟಾ

-
문장
munjang
ಲಾಂಛನ

-
방어
bang-eo
ರಕ್ಷಣೆ

-
파괴
pagoe
ನಾಶ

-
싸움
ssaum
ಯುದ್ಧ

-
전투 폭격기
jeontu poggyeoggi
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-
방독면
bangdogmyeon
ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-
경비
gyeongbi
ಬೆಂಗಾವಲು

-
수류탄
sulyutan
ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-
수갑
sugab
ಕೈಕೋಳ

-
헬멧
helmes
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-
행진
haengjin
ಪಥಸಂಚಲನ

-
메달
medal
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-
군대
gundae
ಸೇನೆ

-
해군
haegun
ನೌಕಾತಂಡ

-
평화
pyeonghwa
ಶಾಂತಿ

-
조종사
jojongsa
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-
권총
gwonchong
ಕೈಕೋವಿ

-
회전식 연발 권총
hoejeonsig yeonbal gwonchong
ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-
소총
sochong
ತುಪಾಕಿ

-
로켓
lokes
ಕ್ಷಿಪಣಿ

-
사수
sasu
ಗುರಿಗಾರ

-
발사
balsa
ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-
군인
gun-in
ಸೈನಿಕ

-
잠수함
jamsuham
ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-
감시
gamsi
ಕಣ್ಗಾವಲು

-

geom
ಖಡ್ಗ

-
탱크
taengkeu
ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-
유니폼
yunipom
ಸಮವಸ್ತ್ರ

-
승리
seungli
ಗೆಲುವು

-
승리자
seunglija
ಜಯಶಾಲಿ