ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ     
교육

-

고고학
gogohag
+

ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-

원자
wonja
+

ಅಣು

-

칠판
chilpan
+

ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-

계산
gyesan
+

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-

계산기
gyesangi
+

ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-

자격증
jagyeogjeung
+

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-

분필
bunpil
+

ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-

수업
sueob
+

ತರಗತಿ

-

나침반
nachimban
+

ಕೈವಾರ

-

나침반
nachimban
+

ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-

나라
nala
+

ದೇಶ

-

강좌
gangjwa
+

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-

졸업장
jol-eobjang
+

ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-

방향
banghyang
+

ದಿಕ್ಕುಗಳು

-

교육
gyoyug
+

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

여과 장치
yeogwa jangchi
+

(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-

공식
gongsig
+

ಸೂತ್ರ

-

지리
jili
+

ಭೂಗೋಳ

-

문법
munbeob
+

ವ್ಯಾಕರಣ

-

지식
jisig
+

ಅರಿವು

-

언어
eon-eo
+

ಭಾಷೆ

-

수업
sueob
+

ಪಾಠ

-

도서관
doseogwan
+

ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-

문학
munhag
+

ಸಾಹಿತ್ಯ

-

수학
suhag
+

ಗಣಿತ

-

현미경
hyeonmigyeong
+

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-

번호
beonho
+

ಅಂಕಿ

-

번호
beonho
+

ಸಂಖ್ಯೆ

-

압력
ablyeog
+

ಒತ್ತಡ

-

프리즘
peulijeum
+

ಪಟ್ಟಕ

-

교수
gyosu
+

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-

피라미드
pilamideu
+

ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-

방사능
bangsaneung
+

ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-

저울
jeoul
+

ತಕ್ಕಡಿ

-

공간
gong-gan
+

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-

통계
tong-gye
+

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-

학업
hag-eob
+

ವ್ಯಾಸಂಗ

-

음절
eumjeol
+

ಉಚ್ಚಾರ

-


pyo
+

ಮೇಜು

-

번역
beon-yeog
+

ಭಾಷಾಂತರ

-

삼각형
samgaghyeong
+

ತ್ರಿಕೋಣ

-

움라우트
umlauteu
+

ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-

대학
daehag
+

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-

세계지도
segyejido
+

ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ

-
고고학
gogohag
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-
원자
wonja
ಅಣು

-
칠판
chilpan
ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-
계산
gyesan
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-
계산기
gyesangi
ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-
자격증
jagyeogjeung
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-
분필
bunpil
ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-
수업
sueob
ತರಗತಿ

-
나침반
nachimban
ಕೈವಾರ

-
나침반
nachimban
ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-
나라
nala
ದೇಶ

-
강좌
gangjwa
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-
졸업장
jol-eobjang
ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-
방향
banghyang
ದಿಕ್ಕುಗಳು

-
교육
gyoyug
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
여과 장치
yeogwa jangchi
(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-
공식
gongsig
ಸೂತ್ರ

-
지리
jili
ಭೂಗೋಳ

-
문법
munbeob
ವ್ಯಾಕರಣ

-
지식
jisig
ಅರಿವು

-
언어
eon-eo
ಭಾಷೆ

-
수업
sueob
ಪಾಠ

-
도서관
doseogwan
ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-
문학
munhag
ಸಾಹಿತ್ಯ

-
수학
suhag
ಗಣಿತ

-
현미경
hyeonmigyeong
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-
번호
beonho
ಅಂಕಿ

-
번호
beonho
ಸಂಖ್ಯೆ

-
압력
ablyeog
ಒತ್ತಡ

-
프리즘
peulijeum
ಪಟ್ಟಕ

-
교수
gyosu
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-
피라미드
pilamideu
ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-
방사능
bangsaneung
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-
저울
jeoul
ತಕ್ಕಡಿ

-
공간
gong-gan
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-
통계
tong-gye
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-
학업
hag-eob
ವ್ಯಾಸಂಗ

-
음절
eumjeol
ಉಚ್ಚಾರ

-

pyo
ಮೇಜು

-
번역
beon-yeog
ಭಾಷಾಂತರ

-
삼각형
samgaghyeong
ತ್ರಿಕೋಣ

-
움라우트
umlauteu
ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-
대학
daehag
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-
세계지도
segyejido
ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ