ಮತ / ಧರ್ಮ     
종교

-

부활절
buhwaljeol
+

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

부활절 달걀
buhwaljeol dalgyal
+

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

천사
cheonsa
+

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-


jong
+

ಗಂಟೆ

-

성경
seong-gyeong
+

ಬೈಬಲ್

-

주교
jugyo
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

축복
chugbog
+

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

불교
bulgyo
+

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

기독교
gidoggyo
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

크리스마스 선물
keuliseumaseu seonmul
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

크리스마스 트리
keuliseumaseu teuli
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

교회
gyohoe
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-


gwan
+

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

창조
changjo
+

ಸೃಷ್ಟಿ

-

십자가
sibjaga
+

ಶಿಲುಬೆ

-

악마
agma
+

ದೆವ್ವ

-


sin
+

ದೇವರು

-

힌두교
hindugyo
+

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

이슬람교
iseullamgyo
+

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

유대교
yudaegyo
+

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

명상
myeongsang
+

ಧ್ಯಾನ

-

미라
mila
+

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

이슬람
iseullam
+

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

교황
gyohwang
+

ಪೋಪ್

-

기도
gido
+

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

신부
sinbu
+

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

종교
jong-gyo
+

ಮತ

-

예배
yebae
+

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

유대교 회당
yudaegyo hoedang
+

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

사원
sawon
+

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

무덤
mudeom
+

ಸಮಾಧಿ

-
부활절
buhwaljeol
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
부활절 달걀
buhwaljeol dalgyal
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
천사
cheonsa
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

jong
ಗಂಟೆ

-
성경
seong-gyeong
ಬೈಬಲ್

-
주교
jugyo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
축복
chugbog
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
불교
bulgyo
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
기독교
gidoggyo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
크리스마스 선물
keuliseumaseu seonmul
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
크리스마스 트리
keuliseumaseu teuli
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
교회
gyohoe
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

gwan
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
창조
changjo
ಸೃಷ್ಟಿ

-
십자가
sibjaga
ಶಿಲುಬೆ

-
악마
agma
ದೆವ್ವ

-

sin
ದೇವರು

-
힌두교
hindugyo
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
이슬람교
iseullamgyo
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
유대교
yudaegyo
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
명상
myeongsang
ಧ್ಯಾನ

-
미라
mila
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
이슬람
iseullam
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
교황
gyohwang
ಪೋಪ್

-
기도
gido
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
신부
sinbu
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
종교
jong-gyo
ಮತ

-
예배
yebae
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
유대교 회당
yudaegyo hoedang
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
사원
sawon
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
무덤
mudeom
ಸಮಾಧಿ