ಕ್ರೀಡೆಗಳು     
스포츠

-

곡예
gog-ye
+

ದೊಂಬರಾಟ

-

에어로빅
eeolobig
+

ಏರೊಬಿಕ್ಸ್

-

운동 경기
undong gyeong-gi
+

ವ್ಯಾಯಾಮ

-

배드민턴
baedeuminteon
+

ಬ್ಯಾಡ್ ಮಿಂಟನ್

-

균형
gyunhyeong
+

ಸಮತೋಲ/ತಕ್ಕಡಿ

-


gong
+

ಚೆಂಡು

-

야구
yagu
+

ಬೇಸ್ ಬಾಲ್

-

농구
nong-gu
+

ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್

-

당구 공
dang-gu gong
+

ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಚೆಂಡು

-

당구
dang-gu
+

ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್

-

권투
gwontu
+

ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ

-

권투 장갑
gwontu jang-gab
+

ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಕೈಚೀಲ

-

건강 체조
geongang chejo
+

ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು

-

카누
kanu
+

ತೋಡು ದೋಣಿ

-

자동차 경주
jadongcha gyeongju
+

ಕಾರುಗಳ ಓಟದ ಪಂದ್ಯ

-

쌍동선
ssangdongseon
+

ತೆಪ್ಪ

-

등산
deungsan
+

ಹತ್ತುವುದು

-

크리켓
keulikes
+

ಕ್ರಿಕೆಟ್

-

크로스 컨트리 스키
keuloseu keonteuli seuki
+

ಬಯಲು ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್

-

우승컵
useungkeob
+

ಕಪ್

-

방어
bang-eo
+

ರಕ್ಷಣೆ

-

덤벨
deombel
+

ಕಬ್ಬಿಣದ ದಂಡ

-

승마
seungma
+

ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ

-

운동
undong
+

ವ್ಯಾಯಾಮ

-

운동 공
undong gong
+

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚೆಂಡು

-

운동 기계
undong gigye
+

ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಂತ್ರ

-

펜싱
pensing
+

ಕತ್ತಿವರಸೆ

-

물갈퀴
mulgalkwi
+

ಈಜುರೆಕ್ಕೆ

-

낚시
nakksi
+

ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು

-

체력
chelyeog
+

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

-

축구 클럽
chuggu keulleob
+

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನ ಸಂಘ

-

프리스비
peuliseubi
+

ಫ್ರಿಸ್ ಬೀ

-

글라이더
geullaideo
+

ಹಾಯಿ ವಿಮಾನ

-

골문
golmun
+

ಗುರಿಗಂಬಗಳು

-

골키퍼
golkipeo
+

ಗೋಲುರಕ್ಷಕ

-

골프 클럽
golpeu keulleob
+

ಗಾಲ್ಫ್ ದಾಂಡು

-

체조
chejo
+

ಕಸರತ್ತು

-

물구나무서기
mulgunamuseogi
+

ಕೈಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು

-

행글라이더
haeng-geullaideo
+

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾರುವ ಹಾಯಿ ವಿಮಾನ

-

높은 점프
nop-eun jeompeu
+

ಎತ್ತರ ನೆಗೆತ

-

경마
gyeongma
+

ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ

-

열기구
yeolgigu
+

ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ

-

사냥
sanyang
+

ಬೇಟೆ

-

아이스 하키
aiseu haki
+

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಹಾಕಿ

-

아이스 스케이트
aiseu seukeiteu
+

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಜಾರಾಟ

-

창던지기
changdeonjigi
+

ಭಲ್ಲೆಯ ಎಸೆತ

-

조깅
joging
+

ಓಟ

-

점프
jeompeu
+

ನೆಗೆತ

-

카약
kayag
+

ಕಾಯಾಕ್

-

차기
chagi
+

ಒದೆತ

-

구명 조끼
gumyeong jokki
+

ತೇಲು ಕವಚ

-

마라톤
malaton
+

ಮ್ಯಾರಥಾನ್

-

무술
musul
+

ಯುದ್ದೋಚಿತ ಕಲೆಗಳು

-

미니 골프
mini golpeu
+

ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್

-

운동량
undonglyang
+

ರಭಸ

-

낙하산
naghasan
+

ದುಮುಕು ಕೊಡೆ/ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್

-

패러 글라이딩
paeleo geullaiding
+

ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್

-

달리는 사람
dallineun salam
+

ಓಟಗಾರ

-


doch
+

ಹಾಯಿ

-

범선
beomseon
+

ಹಾಯಿ ದೋಣಿ

-

범선
beomseon
+

ಹಾಯಿ ಹಡಗು

-

모양
moyang
+

ಆಕಾರ

-

스키 코스
seuki koseu
+

ಸ್ಕಿ ವೈಹಾಳಿಪಥ

-

줄넘기 줄
julneomgi jul
+

ಜಿಗಿ ಹಗ್ಗ

-

스노보드
seunobodeu
+

ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಹಲಗೆ

-

스노보드를 타는 사람
seunobodeuleul taneun salam
+

ನೀರ್ಗಲ್ಲುಹಲಗೆ ಓಟಗಾರ

-

스포츠
seupocheu
+

ಕ್ರೀಡೆ

-

스쿼시 선수
seukwosi seonsu
+

ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಆಟಗಾರ

-

근력 훈련
geunlyeog hunlyeon
+

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

-

스트레칭
seuteuleching
+

ನೀಳ ಮಾಡುವುದು

-

서핑 보드
seoping bodeu
+

ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರಿ ಹಲಗೆ

-

파도타기를 하는 사람
padotagileul haneun salam
+

ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರ

-

파도타기
padotagi
+

ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರಿ

-

탁구
taggu
+

ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್

-

탁구 공
taggu gong
+

ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆಂಡು

-

과녁
gwanyeog
+

ಗುರಿ

-


tim
+

ತಂಡ

-

테니스
teniseu
+