ಸಸ್ಯಗಳು     
식물

-

대나무
daenamu
+

ಬೊಂಬು

-


kkoch
+

ಹೂವು

-

꽃다발
kkochdabal
+

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

나뭇가지
namusgaji
+

ರೆಂಬೆ

-

꽃봉오리
kkochbong-oli
+

ಮೊಗ್ಗು

-

선인장
seon-injang
+

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

클로버
keullobeo
+

ಕ್ಲೋವರ್

-

원뿔형 방울
wonppulhyeong bang-ul
+

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

수레 국화
sule gughwa
+

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

크로커스
keulokeoseu
+

ಕ್ರೋಕಸ್

-

수선화
suseonhwa
+

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

데이지
deiji
+

ಡೇಯ್ಸಿ

-

민들레
mindeulle
+

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-


kkoch
+

ಹೂವು

-

나뭇잎
namus-ip
+

ಎಲೆಗುಂಪು

-

곡물
gogmul
+

ಕಾಳು

-

잔디
jandi
+

ಹುಲ್ಲು

-

성장
seongjang
+

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

히아신스
hiasinseu
+

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

잔디밭
jandibat
+

ಹಸಲೆ

-

백합
baeghab
+

ಲಿಲ್ಲಿ

-

아마씨
amassi
+

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

버섯
beoseos
+

ಅಣಬೆ

-

올리브 나무
ollibeu namu
+

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

야자수
yajasu
+

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

팬지
paenji
+

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

복숭아 나무
bogsung-a namu
+

ಪೀಚ್ ಮರ

-

식물
sigmul
+

ಗಿಡ

-

양귀비
yang-gwibi
+

ಗಸಗಸೆ

-

뿌리
ppuli
+

ಬೇರು

-

장미
jangmi
+

ಗುಲಾಬಿ

-

씨앗
ssias
+

ಬೀಜ

-

스노드롭
seunodeulob
+

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

해바라기
haebalagi
+

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

가시
gasi
+

ಮುಳ್ಳು

-

나무의 몸통
namuui momtong
+

ಕಾಂಡ

-

튤립
tyullib
+

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

수련
sulyeon
+

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-


mil
+

ಗೋಧಿ

-
대나무
daenamu
ಬೊಂಬು

-

kkoch
ಹೂವು

-
꽃다발
kkochdabal
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
나뭇가지
namusgaji
ರೆಂಬೆ

-
꽃봉오리
kkochbong-oli
ಮೊಗ್ಗು

-
선인장
seon-injang
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
클로버
keullobeo
ಕ್ಲೋವರ್

-
원뿔형 방울
wonppulhyeong bang-ul
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
수레 국화
sule gughwa
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
크로커스
keulokeoseu
ಕ್ರೋಕಸ್

-
수선화
suseonhwa
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
데이지
deiji
ಡೇಯ್ಸಿ

-
민들레
mindeulle
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

kkoch
ಹೂವು

-
나뭇잎
namus-ip
ಎಲೆಗುಂಪು

-
곡물
gogmul
ಕಾಳು

-
잔디
jandi
ಹುಲ್ಲು

-
성장
seongjang
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
히아신스
hiasinseu
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
잔디밭
jandibat
ಹಸಲೆ

-
백합
baeghab
ಲಿಲ್ಲಿ

-
아마씨
amassi
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
버섯
beoseos
ಅಣಬೆ

-
올리브 나무
ollibeu namu
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
야자수
yajasu
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
팬지
paenji
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
복숭아 나무
bogsung-a namu
ಪೀಚ್ ಮರ

-
식물
sigmul
ಗಿಡ

-
양귀비
yang-gwibi
ಗಸಗಸೆ

-
뿌리
ppuli
ಬೇರು

-
장미
jangmi
ಗುಲಾಬಿ

-
씨앗
ssias
ಬೀಜ

-
스노드롭
seunodeulob
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
해바라기
haebalagi
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
가시
gasi
ಮುಳ್ಳು

-
나무의 몸통
namuui momtong
ಕಾಂಡ

-
튤립
tyullib
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
수련
sulyeon
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

mil
ಗೋಧಿ