ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
추상어

-

행정
haengjeong
+

ಆಡಳಿತ

-

광고
gwang-go
+

ಜಾಹೀರಾತು

-

화살표
hwasalpyo
+

ಬಾಣ

-

금지
geumji
+

ನಿಷೇಧ

-

경력
gyeonglyeog
+

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

중심
jungsim
+

ಕೇಂದ್ರ

-

선택
seontaeg
+

ಆಯ್ಕೆ

-

협업
hyeob-eob
+

ಸಹಯೋಗ

-

색상
saegsang
+

ಬಣ್ಣ

-

연락처
yeonlagcheo
+

ಸಂಪರ್ಕ

-

위험
wiheom
+

ಅಪಾಯ

-

사랑의 맹세
salang-ui maengse
+

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

하락
halag
+

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

정의
jeong-ui
+

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

차이
chai
+

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

어려움
eolyeoum
+

ಕಷ್ಟ

-

방향
banghyang
+

ದಿಕ್ಕು

-

발견
balgyeon
+

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

엉망
eongmang
+

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

거리
geoli
+

ದೂರ

-

거리
geoli
+

ಅಂತರ

-

다양성
dayangseong
+

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

노력
nolyeog
+

ಪ್ರಯಾಸ

-

탐사
tamsa
+

ಶೋಧನೆ

-

추락
chulag
+

ಬೀಳು

-


him
+

ಶಕ್ತಿ

-

향기
hyang-gi
+

ಸುವಾಸನೆ

-

자유
jayu
+

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

유령
yulyeong
+

ಭೂತ

-

절반
jeolban
+

ಅರ್ಧ

-

높이
nop-i
+

ಎತ್ತರ

-

도움
doum
+

ಸಹಾಯ

-

은신처
eunsincheo
+

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

조국
jogug
+

ತಾಯ್ನಾಡು

-

위생
wisaeng
+

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

아이디어
aidieo
+

ಆಲೋಚನೆ

-

환상
hwansang
+

ಭ್ರಮೆ

-

상상력
sangsanglyeog
+

ಕಲ್ಪನೆ

-

지능
jineung
+

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

초대장
chodaejang
+

ಆಹ್ವಾನ

-

정의
jeong-ui
+

ನ್ಯಾಯ

-


bich
+

ಬೆಳಕು

-


bom
+

ನೋಟ

-

손실
sonsil
+

ನಷ್ಟ

-

확대
hwagdae
+

ವರ್ಧನೆ

-

실수
silsu
+

ತಪ್ಪು

-

살인
sal-in
+

ಕೊಲೆ

-

국가
gugga
+

ದೇಶ

-

새로움
saeloum
+

ಹೊಸತನ

-

선택권
seontaeggwon
+

ಆಯ್ಕೆ

-

인내
innae
+

ಸಹನೆ

-

계획
gyehoeg
+

ಯೋಜನೆ

-

문제
munje
+

ತೊಡಕು

-

보호
boho
+

ರಕ್ಷಣೆ

-

반사
bansa
+

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

공화국
gonghwagug
+

ಗಣತಂತ್ರ

-

위험
wiheom
+

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

안전
anjeon
+

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

비밀
bimil
+

ಗುಟ್ಟು

-

섹스
segseu
+

ಲಿಂಗ

-

그림자
geulimja
+

ನೆರಳು

-

크기
keugi
+

ಗಾತ್ರ

-

연대
yeondae
+

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

성공
seong-gong
+

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

지원
jiwon
+

ಆಧಾರ

-

전통
jeontong
+

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

무게
muge
+

ತೂಕ

-
행정
haengjeong
ಆಡಳಿತ

-
광고
gwang-go
ಜಾಹೀರಾತು

-
화살표
hwasalpyo
ಬಾಣ

-
금지
geumji
ನಿಷೇಧ

-
경력
gyeonglyeog
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
중심
jungsim
ಕೇಂದ್ರ

-
선택
seontaeg
ಆಯ್ಕೆ

-
협업
hyeob-eob
ಸಹಯೋಗ

-
색상
saegsang
ಬಣ್ಣ

-
연락처
yeonlagcheo
ಸಂಪರ್ಕ

-
위험
wiheom
ಅಪಾಯ

-
사랑의 맹세
salang-ui maengse
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
하락
halag
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
정의
jeong-ui
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
차이
chai
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
어려움
eolyeoum
ಕಷ್ಟ

-
방향
banghyang
ದಿಕ್ಕು

-
발견
balgyeon
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
엉망
eongmang
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
거리
geoli
ದೂರ

-
거리
geoli
ಅಂತರ

-
다양성
dayangseong
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
노력
nolyeog
ಪ್ರಯಾಸ

-
탐사
tamsa
ಶೋಧನೆ

-
추락
chulag
ಬೀಳು

-

him
ಶಕ್ತಿ

-
향기
hyang-gi
ಸುವಾಸನೆ

-
자유
jayu
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
유령
yulyeong
ಭೂತ

-
절반
jeolban
ಅರ್ಧ

-
높이
nop-i
ಎತ್ತರ

-
도움
doum
ಸಹಾಯ

-
은신처
eunsincheo
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
조국
jogug
ತಾಯ್ನಾಡು

-
위생
wisaeng
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
아이디어
aidieo
ಆಲೋಚನೆ

-
환상
hwansang
ಭ್ರಮೆ

-
상상력
sangsanglyeog
ಕಲ್ಪನೆ

-
지능
jineung
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
초대장
chodaejang
ಆಹ್ವಾನ

-
정의
jeong-ui
ನ್ಯಾಯ

-

bich
ಬೆಳಕು

-

bom
ನೋಟ

-
손실
sonsil
ನಷ್ಟ

-
확대
hwagdae
ವರ್ಧನೆ

-
실수
silsu
ತಪ್ಪು

-
살인
sal-in
ಕೊಲೆ

-
국가
gugga
ದೇಶ

-
새로움
saeloum
ಹೊಸತನ

-
선택권
seontaeggwon
ಆಯ್ಕೆ

-
인내
innae
ಸಹನೆ

-
계획
gyehoeg
ಯೋಜನೆ

-
문제
munje
ತೊಡಕು

-
보호
boho
ರಕ್ಷಣೆ

-
반사
bansa
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
공화국
gonghwagug
ಗಣತಂತ್ರ

-
위험
wiheom
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
안전
anjeon
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
비밀
bimil
ಗುಟ್ಟು

-
섹스
segseu
ಲಿಂಗ

-
그림자
geulimja
ನೆರಳು

-
크기
keugi
ಗಾತ್ರ

-
연대
yeondae
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
성공
seong-gong
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
지원
jiwon
ಆಧಾರ

-
전통
jeontong
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
무게
muge
ತೂಕ