ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
재료

-

황동
hwangdong
+

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

시멘트
simenteu
+

ಸಿಮೆಂಟ್

-

세라믹
selamig
+

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

옷감
osgam
+

ಅರಿವೆ

-

옷감
osgam
+

ಬಟ್ಟೆ

-


myeon
+

ಹತ್ತಿ

-

크리스탈
keuliseutal
+

ಹರಳು

-


heulg
+

ಕೊಳೆ

-

접착제
jeobchagje
+

ಗೋಂದು

-

가죽
gajug
+

ಚರ್ಮ

-

금속
geumsog
+

ಲೋಹ

-

오일
oil
+

ಎಣ್ಣೆ

-

분말
bunmal
+

ಹುಡಿ

-

소금
sogeum
+

ಉಪ್ಪು

-

모래
molae
+

ಮರಳು

-

고철
gocheol
+

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-


eun
+

ಬೆಳ್ಳಿ

-


dol
+

ಕಲ್ಲು

-

밀짚
miljip
+

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

나무
namu
+

ಮರ

-


ul
+

ಉಣ್ಣೆ

-
황동
hwangdong
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
시멘트
simenteu
ಸಿಮೆಂಟ್

-
세라믹
selamig
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
옷감
osgam
ಅರಿವೆ

-
옷감
osgam
ಬಟ್ಟೆ

-

myeon
ಹತ್ತಿ

-
크리스탈
keuliseutal
ಹರಳು

-

heulg
ಕೊಳೆ

-
접착제
jeobchagje
ಗೋಂದು

-
가죽
gajug
ಚರ್ಮ

-
금속
geumsog
ಲೋಹ

-
오일
oil
ಎಣ್ಣೆ

-
분말
bunmal
ಹುಡಿ

-
소금
sogeum
ಉಪ್ಪು

-
모래
molae
ಮರಳು

-
고철
gocheol
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

eun
ಬೆಳ್ಳಿ

-

dol
ಕಲ್ಲು

-
밀짚
miljip
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
나무
namu
ಮರ

-

ul
ಉಣ್ಣೆ