ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
건축물

-

건축물
geonchugmul
+

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

경기장
gyeong-gijang
+

ಅಖಾಡ

-

헛간
heosgan
+

ಕಣಜ

-

바로크
balokeu
+

ಬಾರೋಕ್

-

블록
beullog
+

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

벽돌 집
byeogdol jib
+

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

다리
dali
+

ಸೇತುವೆ

-

건물
geonmul
+

ಕಟ್ಟಡ

-


seong
+

ಕೋಟೆ

-

대성당
daeseongdang
+

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

기둥
gidung
+

ಕಂಬ

-

건설 현장
geonseol hyeonjang
+

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-


dom
+

ಗುಮ್ಮಟ

-

정면
jeongmyeon
+

ಮುಖಭಾಗ

-

축구 경기장
chuggu gyeong-gijang
+

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

요새
yosae
+

ದುರ್ಗ

-

박공
baggong
+

ಚಂದಾಯ

-


mun
+

ದ್ವಾರ

-

반목조 가옥
banmogjo gaog
+

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

등대
deungdae
+

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

기념물
ginyeommul
+

ಸ್ಮಾರಕ

-

모스크
moseukeu
+

ಮಸೀದಿ

-

오벨리스크
obelliseukeu
+

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

사무실용 빌딩
samusil-yong bilding
+

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

지붕
jibung
+

ತಾರಸಿ

-

유적
yujeog
+

ಅವಶೇಷ

-

비계
bigye
+

ಸಾರುವೆ

-

고층 건물
gocheung geonmul
+

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

현수교
hyeonsugyo
+

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

타일
tail
+

ಹೆಂಚು

-
건축물
geonchugmul
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
경기장
gyeong-gijang
ಅಖಾಡ

-
헛간
heosgan
ಕಣಜ

-
바로크
balokeu
ಬಾರೋಕ್

-
블록
beullog
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
벽돌 집
byeogdol jib
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
다리
dali
ಸೇತುವೆ

-
건물
geonmul
ಕಟ್ಟಡ

-

seong
ಕೋಟೆ

-
대성당
daeseongdang
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
기둥
gidung
ಕಂಬ

-
건설 현장
geonseol hyeonjang
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

dom
ಗುಮ್ಮಟ

-
정면
jeongmyeon
ಮುಖಭಾಗ

-
축구 경기장
chuggu gyeong-gijang
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
요새
yosae
ದುರ್ಗ

-
박공
baggong
ಚಂದಾಯ

-

mun
ದ್ವಾರ

-
반목조 가옥
banmogjo gaog
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
등대
deungdae
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
기념물
ginyeommul
ಸ್ಮಾರಕ

-
모스크
moseukeu
ಮಸೀದಿ

-
오벨리스크
obelliseukeu
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
사무실용 빌딩
samusil-yong bilding
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
지붕
jibung
ತಾರಸಿ

-
유적
yujeog
ಅವಶೇಷ

-
비계
bigye
ಸಾರುವೆ

-
고층 건물
gocheung geonmul
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
현수교
hyeonsugyo
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
타일
tail
ಹೆಂಚು