ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
작은 동물

-

개미
gaemi
+

ಇರುವೆ

-

딱정벌레
ttagjeongbeolle
+

ಜೀರುಂಡೆ

-


sae
+

ಪಕ್ಷಿ

-

새장
saejang
+

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

새집
saejib
+

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

호박벌
hobagbeol
+

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

나비
nabi
+

ಚಿಟ್ಟೆ

-

애벌레
aebeolle
+

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

지네
jine
+

ಜರಿ

-


ge
+

ಏಡಿ

-

파리
pali
+

ನೊಣ

-

개구리
gaeguli
+

ಕಪ್ಪೆ

-

금붕어
geumbung-eo
+

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

메뚜기
mettugi
+

ಮಿಡಿತೆ

-

기니피그
ginipigeu
+

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

햄스터
haemseuteo
+

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

고슴도치
goseumdochi
+

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

벌새
beolsae
+

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

이구아나
iguana
+

ಉಡ

-

곤충
gonchung
+

ಕೀಟ

-

해파리
haepali
+

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

새끼 고양이
saekki goyang-i
+

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

무당벌레
mudangbeolle
+

ಲೇಡಿಬಗ್

-

도마뱀
domabaem
+

ಹಲ್ಲಿ

-


i
+

ಹೇನು

-

마못
mamos
+

ಮಾರ್ಮಟ್

-

모기
mogi
+

ಸೊಳ್ಳೆ

-


jwi
+

ಇಲಿ

-


gul
+

ಸಿಂಪಿ

-

전갈
jeongal
+

ಚೇಳು

-

해마
haema
+

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

껍질
kkeobjil
+

ಚಿಪ್ಪು

-

새우
saeu
+

ಸೀಗಡಿ

-

거미
geomi
+

ಜೇಡ

-

거미줄
geomijul
+

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

불가사리
bulgasali
+

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

말벌
malbeol
+

ಕಣಜ

-
개미
gaemi
ಇರುವೆ

-
딱정벌레
ttagjeongbeolle
ಜೀರುಂಡೆ

-

sae
ಪಕ್ಷಿ

-
새장
saejang
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
새집
saejib
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
호박벌
hobagbeol
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
나비
nabi
ಚಿಟ್ಟೆ

-
애벌레
aebeolle
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
지네
jine
ಜರಿ

-

ge
ಏಡಿ

-
파리
pali
ನೊಣ

-
개구리
gaeguli
ಕಪ್ಪೆ

-
금붕어
geumbung-eo
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
메뚜기
mettugi
ಮಿಡಿತೆ

-
기니피그
ginipigeu
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
햄스터
haemseuteo
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
고슴도치
goseumdochi
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
벌새
beolsae
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
이구아나
iguana
ಉಡ

-
곤충
gonchung
ಕೀಟ

-
해파리
haepali
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
새끼 고양이
saekki goyang-i
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
무당벌레
mudangbeolle
ಲೇಡಿಬಗ್

-
도마뱀
domabaem
ಹಲ್ಲಿ

-

i
ಹೇನು

-
마못
mamos
ಮಾರ್ಮಟ್

-
모기
mogi
ಸೊಳ್ಳೆ

-

jwi
ಇಲಿ

-

gul
ಸಿಂಪಿ

-
전갈
jeongal
ಚೇಳು

-
해마
haema
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
껍질
kkeobjil
ಚಿಪ್ಪು

-
새우
saeu
ಸೀಗಡಿ

-
거미
geomi
ಜೇಡ

-
거미줄
geomijul
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
불가사리
bulgasali
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
말벌
malbeol
ಕಣಜ